Spring til indhold

Hvem gælder retningslinjerne for

 Læs her hvem, der er omfattet af retningslinjerne for hygiejnisk påklædning.

Retningslinjerne gælder for: 

  • Personale med direkte fysisk borgerkontakt, hvor der varetages pleje- og omsorgsopgaver som f.eks. hjælp til personlig hygiejne, sengeredning eller bleskift hos børn i dagtilbud.
  • Personale, der udfører rene opgaver, f.eks. opfyldning af sterile eller rene varer i depot og håndtering af fødevarer.
  • Personale, der udfører urene opgaver. Dette kan - afhængig af konteksten - også omfatte rengøringspersonale.

Personlig fremtræden:

  • Personale skal fremstå velsoignerede.

Borgmesterforvaltningen