Spring til indhold

Hvem gælder retningslinjerne for

 Læs her hvem, der er omfattet af retningslinjerne for hygiejnisk påklædning.

Retningslinjerne gælder for: 

  • Personale med direkte fysisk borgerkontakt, hvor der varetages pleje- og omsorgsopgaver som fx sengeredning.
  • Personale, der udfører rene opgaver, eksempelvis opfyldning af sterile, rene varer i depot og madhåndtering.
  • Personale, der udfører urene opgaver, eksempelvis rengøringsarbejde.
  • Andet personale, der anvender uniform eller uniformsdele.

Personlig fremtræden:

  • Personale skal fremstå velsoignerede.

Borgmesterforvaltningen