Spring til indhold

Påklædning (herunder arbejdsdragt og egen beklædning)

 Om påklædning og hygiejne.

Arbejdsdragtshygiejnen skal forhindre smittespredning fra borger til personale til borger (krydsinfektioner), samt fra privat bopæl til arbejdsplads og omvendt. Det er den stedlige ledelse, der vurderer behovet for anvendelse af arbejdsdragt. Dette vil være afhængig af konteksten. En arbejdsdragt er den beklædning man har iført sig eller taget over sit eget tøj for at reducere risiko for overførsel af smitte. 


En arbejdsdragt er den beklædning, man har på, mens man udfører sit arbejde.
En arbejdsdragt kan bestå af tøj, der er udleveret af arbejdsgiver, eget tøj og overtræk over eget tøj.


Korrekt brug af arbejdsdragt har en signalværdi, der styrker borgernes, de pårørendes og kollegers tillid til kompetence og professionel adfærd.


Her kan du læse mere om:

Borgmesterforvaltningen