Spring til indhold

Organisering i Kommunen

Sådan er hygiejneområdet i Odense Kommune organiseret.

Organisering af Hygiejneområdet i Odense Kommune
Hygiejneområdet i Odense Kommune er organiseret som et netværk på tværs af alle forvaltningerne. 

Netværket består af hygiejnekoordinatorer fra de fire forvaltninger SUF, BKF, BSF og ÆHF og et antal hygiejnekonsulenter samt børn-ungeoverlæge fra BUF og socialoverlæge fra ÆHF

Det overordnede formål med hygiejnenetværket i Odense Kommune er at løfte den daglige generelle hygiejne, blandt borgere og medarbejdere i Odense Kommune.

NIR - Organisering af nøglepersoner.

 

Kompetence og opgaver
Oprettelsen af hygiejnenetværket ændrer ikke på, at det er den enkelte decentrale leder, der er ansvarlig for hygiejnen på stedet/institutionen. Hygiejnenetværkets hygiejnekonsulenter eller koordinatorer kan kontaktes, hvis denne elektroniske hygiejnehåndbog ikke giver svar på den/de hygiejniske problemstillinger, man står med. I særlige vanskelige hygiejnesager, hvor det drejer sig om resistente bakterier eller smittespredning i en institution, er det muligt at inddrage lægefaglig ekspertise fra hygiejnenetværkets læger.

 

Kontakt til infektionshygiejnisk afdeling på OUH foregår altid via lægen i forvaltningen.
Erfaringer, mangler eller forslag til forbedringer af hygiejnehåndbogen bedes meddelt til de relevante Hygiejnekoordinatorer.

 Borgmesterforvaltningen