Spring til indhold

Medicin og Lægemiddelhåndtering

 Om hygiejne og håndtering af medicin og lægemidler.

Tabletter

Der anvendes handsker forudgået af håndhygiejne


Injektioner

Hygiejniske principper i forbindelse med injektionsgivning.

 • Start altid med håndhygiejne.
 • Der skal bruges handsker ved injektion (beskytter mod blodbåren smitte samt medicinrester).
 • Afspritning af huden foretages umiddelbart inden injektion – undtagen ved insulingivning.
 • Der anvendes en ny steril nål ved hver injektion.
 • Injektionspenne er personlige og må ikke deles mellem brugerne.
 • Anbring altid brugte kanyler i anerkendte bokse – gule kanylebøtter fås på apoteket.
 • Sæt aldrig kanyler tilbage i beskyttelseshætten. Ved insulinpenne benyttes Novofine Remover.
 • Hvis kanyle og engangssprøjte skilles, skal der benyttes de dertil indrettede bokslåg.
 • Bøj ikke brugte kanyler.

Blodsukkermåling

 • Kan borger ikke selv måle blodsukker, anvendes paddehat. Brug aldrig lancet grundet risiko for stikskade.
 • Fremgangsmåde som - Hygiejniske principper i forbindelse med injektionsgivning.

Opbevaring af injektionsvæsker

Hætteglas indeholdende lægemidler uden konserveringsmiddel kan kun anvendes indtil 24 timer efter brud på grund af risiko for bakterievækst.

Hætteglas indeholdende lægemidler med konserveringsmiddel kan kun anvendes indtil 14 dage efter brud på grund af risiko for bakterievækst.

Hætteglas indeholdende lægemidler, som personalet har tilsat, kasseres senest 12 timer efter tilsætning på grund af risiko for bakterievækst.

Hætteglas mærket "køleskab" eller "2 til 8 gr.C" skal opbevares i køleskab efter brud. Øvrige lægemidler opbevares ved stuetemperatur.

Plastampuller med NaCl kasseres straks efter brug.


Subkutane kanyler

 • Hånddesinfektion. Rene handsker anvendes som personligt værnemiddel.
 • Huden desinficeres x 2 med klorhexidinsprit 0,5 % og skal tørre imellem påføringerne og inden indstik.
 • Kanylen fikseres med steril forbinding.
 • Dato for anlæggelse dokumenteres.
 • Læs mere i Håndbogen for ÆHF. Se under "hud og slimhinder" og dernæst "instrukser" og se nederst på siden under "subkutane kanyler - anlæggelse og observation".

Tilsyn og pleje af kanyle og indstikssted

 • Hånddesinfektion før og efter kontakt med kanyle.
 • Indstiksstedet tilses dagligt.
 • Udvikler patienten ømhed ved indstikssted eller feber, inspiceres indstikssted.
 • Kanyle, infusionssæt og pumpe fjernes ved tegn på kanylerelateret infektion.
 • Kanyle og evt. infusionssæt skiftes hvert 2.-5. døgn.

Borgmesterforvaltningen