Spring til indhold

Køkkenhygiejne og levnedsmidler

 Om køkkenhygiejne og levnedsmidler.

Køkkener i leve – bomiljøer/botilbud og daginstitutioner opfattes ikke som private hjem, men som "fødevarevirksomheder".  
Derfor er køkkener, hvor der i større eller mindre omfang laves mad til brugere/beboere, omfattet af fødevarelovgivningen og skal leve op til gældende regler.

Se mere i vejledning fra Fødevarestyrelsen om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen her.

Det er Odense Kommune (lederen af institutionen/tilbuddet), der er ansvarlig for, at indretning og drift af køkkenet lever op til gældende lovgivning.

Håndhygiejne

Alle, der arbejder med fødevarer, skal overholde gældende principper for håndhygiejne. Læs mere om de gældende principper for håndhygiejne her.

 

Læs også Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. drikkevand i Sundhedsplejens nyhedsbreve til daginstitutioner og dagplejere her: Drikkevand, nyhedsbrev maj 2016

 

Information
På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du genveje til lovgivning på hygiejneområdet. Du kan bl.a. læse om:

På siden finder du også links til information og lovstof på andre hygiejneområder.

Gå til Fødevarestyrelsens hjemmeside her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Fødevareregion Øst Lokalafdeling Odense
Tlf.: 72 27 69 00 eller 72 27 58 01

Borgmesterforvaltningen