Spring til indhold

Indeklima

 Om skimmelsvamp, indeklima, udluftning, hygiejne og forebyggelse.

Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever trivsel både fysisk og psykisk, og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Indeklimaet afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til forskellige kemiske og biologiske påvirkninger. Nogle svampearter kan afgive stoffer, som kan medføre symptomer hos nogle af de, som færdes der. 

 

Skimmelsvampeangreb på for eksempel vægge eller lofter er et eksempel på en biologisk påvirkning. Hvis der opleves problemer med indeklimaet i de bygninger, hvor man færdes, skal man meddele det til nærmeste leder, som kan rette henvendelse til By- og Kulturforvaltningen:

  • Elena Vladimirovna Petersen (EVPE)
  • Helene Birgitte Bengtson (HELBB)
  • Helene Paarup (HEMPA)
  • Mette Scheel-Hincke (MSCHE)
  • Lene Annette Nordberg (LANO)
  • Jesper Sass Jensen (JSAJE)
  • Atli Johannesen (ATLJO)
  • Birgit Jønsson (BKNUD)

By- og Kulturforvaltningen kan hente sundhedsfaglig rådgivning hos hygiejnenetværkets overlæger i de respektive forvaltninger. Er der sundhedsfaglige problematikker der kræver handling, vil overlægen tage kontakt til lederen af institutionen. Overlægerne udgør sammen med By- og Kulturforvaltningen en såkaldt taskforce på området.

 

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om skimmelsvamp, indeklima, udluftning, hygiejne og forebyggelse deraf. 

 

Borgmesterforvaltningen