Spring til indhold

Hvad er korrekt håndhygiejne?

Læs om, hvordan du fjerner sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra hænderne uden at ændre hudens naturlige flora og modstandsdygtighed.

Ved håndhygiejne forstås håndvask med vand og sæbe eller hånddesinfektion med håndsprit. Håndhygiejne efterfølges evt. af hudpleje.

Formål

Formålet med håndhygiejne er at fjerne sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra hænderne uden at ændre hudens naturlige flora og modstandsdygtighed.

 

Vand og sæbe eller håndsprit?

Om man vælger den ene eller den anden metode, beror på den enkelte situation og praktiske omstændigheder. Hvis hænderne er synligt snavsede, skal de dog altid vaskes med vand og sæbe frem for håndsprit. I særlige tilfælde anbefales først at vaske hænderne og derefter at anvende sprit.

Vand og sæbe renser hænderne mekanisk, mens spritten dræber mikroorganismerne. Man skal være opmærksom på, at ikke alle mikroorganismer er følsomme over for spritten. Et eksempel herpå er norovirus, bedre kendt som Roskildesyge. Over for denne mikroorganisme virker spritten nærmest ikke.

Børn

Børn i dagpleje, daginstitutioner og skoler skal vaske hænder med vand og sæbe, da de ikke må have umiddelbar adgang til sprit. Korrekt håndvask yder fuld tilstrækkelig beskyttelse mod smitsomme sygdomme i langt de fleste tilfælde.

Medarbejdere

Medarbejdere, som er i direkte kontakt med borgere i form af plejeopgaver, tilberedning af mad, rengøring eller håndtering af snavsetøj, må ikke bære ringe, armbåndsur, armbånd eller kunstige negle, mens de er på arbejde. Dette gælder også medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje samt medarbejdere i kantiner og køkkener.

For at opnå en god håndhygiejne skal neglene være rene og kortklippede og huden hel.

Borgmesterforvaltningen