Spring til indhold

Brug af engangshandsker

 Generelle retningslinjer for brug af engangshandsker.

Der bør på de enkelte arbejdspladser foreligge en vejledning for anvendelse af engangshandsker herunder i hvilke situationer, de bør anvendes. 

Generelle retningslinjer for brug af engangshandsker

  • Handsker skal opbevares, så der ikke er risiko for forurening via støv, stænk og sprøjt.
  • Hænderne skal være nyvaskede og tørre, når handskerne tages på.
  • Engangshandsker skal være hudvenlige.
  • Engangshandsker skal være pudderfri, bl.a. fordi pudder øger transporten af latexproteiner fra handsken til huden. Ved aftagning af handsken er der risiko for indånding af latexprotein. Begge dele øger risikoen for allergi.
  • Hænderne skal altid vaskes efter brug af handsker. Dette skyldes dels, at hændernes bakterieflora opformeres under handsken, dels at hænderne let forurenes, når handsken tages af. Desuden afvaskes rester af handskens materiale f.eks. latex og dermed forebygges allergi.
  • Engangshandsker må ikke benyttes flere gange men skal kasseres efter brug.

Der findes forskellige typer engangshandsker, og det er ikke ligegyldigt, hvilken type man vælger at bruge. Brug af forkerte handsker giver falsk sikkerhed.

  • Latexhandsker beskytter mod mikroorganismer som virus og bakterier.
  • Vinylhandsker beskytter mod vand, sæbe og rengøringsmidler. De må ikke bruges ved opgaver, der udgør en smitterisiko, da de kun i yderst ringe grad beskytter mod mikroorganismer.
  • Nitrilhandsker beskytter mod virus, bakterier, vand og mange kemikalier. De kan vælges til personer med latexallergi.
  • 4H-handsker beskytter mod kemikalier og acrylater, men ikke mod infektioner.

Yderligere information om forskellige handskers egenskaber kan hentes hos den enkelte forhandler eller hos Astma-Allergi Danmark.

 

Borgmesterforvaltningen