Spring til indhold

Smittevej

Mikroorganismer smitter på forskellig måde.

Mikroorganismerne smitter på forskellig måde. Dette afhænger bl.a. af deres evne til at overleve uden for mennesket

Kontaktsmitte

Er den hyppigste smittevej, og den foregår via forurenede hænder.

Indirekte kontaktsmitte – smitte via genstande

Visse mikroorganismer kan overleve i længere tid uden for kroppen, og kan derfor overføres fra genstande, som smittebæreren har berørt, f.eks. spisebestik, håndklæder, legetøj, vandhaner, håndtag og hjælpemidler. Der kan også forekomme smitte via forurenet sand eller jord.

Luftbåren smitte

Smitte sker ved dråber, der slynges ud i luften under tale, host eller nys.

Støvbåren smitte

Smitte via støv sker ved ophvirvling af støv, hvor rengøringen er mangelfuld.

Støv kan bl.a. indeholde stafylokokker og streptokokker.

 

Smitte via blodbanen

Smitte kan forekomme, når mikroorganismer føres ind i blodbanen f.eks ved at man stikker eller skærer sig på en forurenet genstand. Smitte forekommer også, hvis man kommer i berøring med mikroorganismer, og der er adgang til blodbanen via åbne sår eller rifter i hud eller slimhinder.

Herunder hører også stik og bid fra insekter.

 

Smitte via levnedsmidler

Hvis levnedsmidler bliver for gamle eller ikke er korrekt behandlet, kan de være årsag til mave-tarminfektioner og levnedsmiddelforgiftninger.

(Norovirus, Hepatitis A, Salmonella).

Borgmesterforvaltningen