Spring til indhold

Smittekilde

Sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Mikroorganismer, der er årsag til smitsomme sygdomme, kan overføres fra menneske til menneske – sjældnere fra dyr til menneske.

 

De fleste sygdomme smitter mest i den akutte fase.

 

Nogle sygdomme smitter i inkubationsfasen, som er den tid, der går, fra en person har været udsat for smitte, til sygdommen bryder ud.

 

Et menneske kan være bærer af en sygdomsfremkaldende mikroorganisme uden selv at være syg, men kan alligevel smitte andre. Pågældende er da en rask smittebærer.

Borgmesterforvaltningen