Spring til indhold

Generelt om smitsomme sygdomme

Årsagerne til smitsomme infektionssygdomme kan skyldes bakterier, virus, svampe eller parasitter.

Bakterier

 

Nogle sygdomme skyldes bakterier. Det drejer sig f.eks. om børnesår, urinvejsinfektioner, halsbetændelse og kighoste.
De fleste bakteriesygdomme kan behandles med antibiotikum. 

 

Virus

 

Forskellige vira kan forårsage f.eks. forkølelse, influenza, diarré, opkast,
halsbetændelse, forkølelsessår, leverbetændelse
og de fleste børnesygdomme. Virus kan ikke behandles med antibiotika,
men for nogle virussygdomme findes medicinsk
behandling. Der kan vaccineres for en del smitsomme sygdomme.

 

Svampe

 

De fleste svampelidelser viser sig som hudlidelser, hvor lokalbehandling oftest
er tilstrækkelig.

 

Parasitter

 

Lus og Fnatmider kan overføres fra et menneske til et andet, og giver gener
bl.a. i form af kløe. Parasitterne kan behandles medicinsk i nogle tilfælde med
håndkøbsmedicin.

De fleste smitsomme sygdomme forebygges effektivt ved en god
(hånd)hygiejne.

 

Udvikling af infektion kræver:  

  • at der er en smittekilde, f.eks. en sygdomsramt person at personen udskiller mikroorganismer/smitstof, f.eks.
    ved host, nys/snue, diarré, opkast eller åbne sår.
  • at smitstofferne overføres fra den syge person til andre
  • at der findes en person, der kan modtage smitten

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen