Spring til indhold

VRE

Vancomycin-resistente enterokokker.

Såfremt man får en borger med ny-diagnosticeret VRE, skal hygiejnekonsulenten i netværket kontaktes m.h.p. at sikre en konkret individuel risikovurdering og deraf følgende stillingtagen til en plan for borgeren.

Hvis der akut opstår tvivl, skal de skærpede hygiejniske retningslinjer følges, indtil der er sikret og dokumenteret en endelig plan for borgeren i samarbejde med hygiejnekonsulenten. 

 

 

Infektionshygiejniske forholdsregler i primærsektoren hos patienter med vancomycin-resistente enterokokker (VRE)

 

 

Borgmesterforvaltningen