Spring til indhold

September 2020

I september sker der ændringer vedrørende nedenstående læger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
 • Alles Lægehus Vollsmose, Vollsmose allé 14B, 5240 Odense NØ oprettes pr. 1. september 2020. Praksis starter op uden patienter. Det er muligt at vælge praksis nu via Borger.dk – Lægevalg med ikrafttrædelsesdato pr. 1. september 2020. Praksis vil være tilgængelig på Sundhed.dk fra den 1. august 2020.

 

 • Lægerne Klosterbakken, Klosterbakken 3, 1, 5000 Odense C. Ovennævnte har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra 1. september 2020.

 

 • Læge, Hanne Vorm, Vestergade 11, 3, 5000 Odense C. Ophører som praktiserende læge pr. 1. september 2020 og overdrager sin solopraksis til læge Christina Lund Andersen (født 30.03.75).Praksis oprettes som: Ydernr 044040. Lægehuset Bryggergaarden, Vestergade 11, 3., 5000 Odense C, Tlf. 6612 6213. Praksis består af læge Christina Lund Andersen Der udskrives nye sundhedskort til patienter i næste uge. Patienterne har ret til gratis lægeskift i september og oktober måned.

 

 • Thore Eriksen, Skt. Anne Plads 2,3, 5000 Odense C. Praksis har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 1. september 2020.

 

 • Lægerne Haslund & Ingerslev, Næsbyhovedvej 5, 5270 Odense. Praksis har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 1. september 2020.

 

 • Lægerne Christiansgade, Christiansgade 61, 5000 Odense C. Praksis har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 1. september 2020.

 

 • Lægerne Allégade, Allégade 73, 5000 Odense. Læge Halvard Christian Skott ophører som praktiserende læge pr. 1. september 2020. Praksisandelen overdrages til Berit Elin Søltoft Jensen (født 30.05.77 – ny læge).Praksis består herefter af lægerne: Susanne Pagh Nissen, Berit Elin Jensen. Nedenstående meddelelse er sendt til patienter i praksis med orientering om ændringen, og at de har ret til gratis lægeskift i september og oktober måned.- Der udskrives desuden nye sundhedskort til patienterne, da praksisbetegnelsen er ændret ifm. praksishandlen til: ydernr 041173, Allégade Lægerne, Allégade 73, 5000 Odense C

 

 • Læge Hanne Vorm, Vestergade 11, 3., 5000 Odense C. Ophører som praktiserende læge pr. 1. september 2020 og overdrager sin solopraksis til læge Christina Lund Andersen (født 30.03.75). Praksis oprettes som: Ydernr 044040, Lægehuset Bryggergaarden. Vestergade 11, 3., 5000 Odense C, tlf. 6612 6213. Praksis består af læge Christina Lund Andersen. Der udskrives nye sundhedskort til patienter i næste uge. Patienterne har ret til gratis lægeskift i september og oktober måned.
 
 • Læge Heidi Ingerslev ophører som praktiserende læge pr. 1. september 2020. Praksisandelen overdrages til læge Peter Rasmussen. Praksisbetegnelsen ændres i samme forbindelse til: Ydernr 042242, Næsby Lægehus, Næsbyhovedvej 5 mf., 5270 Odense N. Praksis består herefter af lægerne: Michael Haslund, Peter S Rasmussen. Der udsendes nye sundhedskort til alle patienter fra næste uge. Patienterne har ret til gratis lægeskift i september og oktober måned.
 • Lægerne Christiansgade, Christiansgade 61, 5000 Odense C. Praksis har lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 8. september 2020.

 

 • Citylægerne, Gråbrødre Plads 4,1, 5000 Odense C. Praksis har lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 11. september 2020.

 

 • Lægerne Holsedore, Skt. Anne Plads 4, 5000 Odense C. Praksis har lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra d. 21. september 2020.
 

 

By- og Kulturforvaltningen