Spring til indhold

Medicinhåndtering

I Odense Kommune er der opstillet nogle specifikke retningslinjer for medicinhåndtering.

 

 

Retningslinjerne for medicinhåndtering er gældende for alle ansatte i Ældre– og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, der håndterer medicin for borgerne.

Formål med fælles retningslinjer for medicinhåndtering:

  • At medicinhåndtering i Odense Kommune foregår i henhold til gældende lovgivning
  • At samtlige medarbejdere arbejder ud fra fælles retningslinjer
  • At nedsætte risikoen for utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering

Læs Ældre- og Handicapforvaltningens retningslinjer for medicinhåndtering (opdateret februar 2020) 

Ældre- og Handicapforvaltningen