Spring til indhold

ABC for mental sundhed

Gør noget aktivt og meningsfuldt som del af et fællesskab. Det er godt for din mentale sundhed.

Mental sundhed handler om, at vi trives og har det godt. Det handler også om at gøre de ting, der skaber glæde og giver livet mening og værdi.

 

Odense Kommune er partner i det nationale projekt ABC for mental sundhed. Kernen i ABC for mental sundhed er, at det at gøre noget aktivt og meningsfuldt som del af et fællesskab fremmer vores mentale sundhed. ABC for mental sundhed tager derfor udgangspunkt i tre budskaber:

  • A. Gør noget aktivt
    Hold dig mentalt, fysisk, kulturelt, socialt og spirituelt aktiv: Gå en tur, læs en bog, gå på museum, løse kryds og tværs, dans, løb, spil kort... 

  • B. Gør noget sammen 
    Dyrk dit netværk, vær en del af en gruppe, meld dig fx ind i en forening eller en bogklub, løb sammen med andre, tag på et madlavningskursus...

  • C. Gør noget meningsfuldt 
    Find et formål, hjælp en nabo, lær noget nyt, sæt dig selv en udfordring, sæt dig et mål...

 

Formålet med ABC for mental sundhed er dels at skabe opmærksom på, hvordan vi kan fremme vores mentale sundhed, og dels at gøre det let at engagere sig i aktiviteter og fællesskaber.

Se hvordan du du kan gøre noget aktivt og meningsfuld sammen med andre i Odense

ABC for mental sundheds hjemmeside