Spring til indhold

Støtte- og Kontaktpersonordningen - for sindslidende

Støtte- og Kontaktpersonsordningen (SKP) er en opsøgende indsats til isolerede sindslidende.

Støtte- og kontaktpersonordningen til hvem?

Støtte- og kontaktpersonordningen er et obligatorisk opsøgende tilbud i Odense Kommune, der er målrettet de mest socialt udstødte og isolerede grupper af personer med sindslidelse, som ofte har svært ved at formulere egne behov. Ordningen skal ses i sammenhæng med den hidtidige og fremtidige indsats for personer med sindslidelse.

Ordningen er således et supplement til de øvrige kommunale og socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelse og skal dermed ikke erstatte de øvrige tilbud eller deres faglige indhold. Støtte- og Kontaktpersonordningen samarbejder med boligforeninger, politi, sagsbehandlere, naboer, pårørende, sundhedsvæsenet og flere andre for at finde de borgere, der har behov for hjælp og støtte. 

 

Man kan altid rette henvendelse til Støtte- og Kontaktpersonordningen, hvis man er bekymret for en borger, der måske har behov for hjælp.

Støtte- og kontaktpersonernes arbejde

Støtte- og Kontaktpersonordningens formål er at støtte og skabe kontakt, da det i første omgang er det væsentligste. På længere sigt er målsætningen for indsatsen at skabe basis for et selvstændigt liv med den nødvendige og relevante hjælp fra samfundet.

I Støtte- og Kontaktpersonordningen sker der ingen registrering eller journalisering. Støtte- og Kontaktpersonordningen er et midlertidigt tilbud, da indsatsen sigter mod at borgeren får et relevant og varigt tilbud, så denne kan opretholde og leve et tilfredsstillende liv.

Når Støtte- og Kontaktpersonsordningen modtager en henvendelse om en borger, vil det første skridt være at forsøge at etablere kontakt. Hvis dette ikke synes muligt umiddelbart, undersøger vi om der er kontakt til andre kommunale eller regionale tilbud. Når der er etableret en kontakt, afklares behovet og ønsket om hjælp for at bryde isolationen. Hjælpen gives primært i borgerens eget hjem og på borgerens egne præmisser. Støtte- og Kontaktpersonsordningen kan hjælpe med akutte boligsociale problemer, kontakt til andre kommunale tilbud, behandlingstilbud, netværk mm.

Støtte og Kontaktpersonordningens primære formål

  • Bryde isolationen
  • Kontakt, støtte og tillid
  • Afklaring af akut situation
  • Hjælpe videre i systemet

Lovgivning

Lov om social service § 99; Kommunen er forpligtet til at tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 

 

Litteratur og flere oplysninger

Der kan læses mere om metode, målgruppe og Støtte- og Kontaktpersonordninger her:

Isolerede sindslidende i eget hjem - et metodehæfte til fagpersoner
Metodehæfte om SKP til misbrugere og hjemløse

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen