Klagevejledning

Du har mulighed for at indgive evt. klager over sundhedsvæsenet digitalt.

Uanset om du vil klage over en konkret, sundhedsfaglig behandling, et brud på patientrettigheder, eller du vil anke en afgørelse fra Patienterstatningen, har du mulighed for at gøre det via et digitalt klageskema.

Du kan dog stadig sende din klage pr. mail eller med brev.


Du kan klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, du finder på www.borger.dk eller via Styrelsen for Patientsikkerheds egen hjemmeside på www.stps.dk


Opdateret 30-05-2017

Borgmesterforvaltningen