Spring til indhold

Klagevejledning

Du har mulighed for at indgive eventuelle klager over sundhedsvæsenet digitalt.

Uanset om du vil klage over en konkret, sundhedsfaglig behandling, et brud på patientrettighederne eller du vil anke en afgørelse fra Patienterstatningen, har du mulighed for at gøre det via et digitalt klageskema.

Du kan dog stadig sende din klage pr. mail eller med brev.


Du kan klage digitalt via

Selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Borgmesterforvaltningen