Spring til indhold

Afdeling AM - AÆOmrådet er meget veldefineret i sin struktur, idet rammehække og stammede lindehække danner et stringent system af gravrum. Det er en inddeling, der giver klarhed og fremstår enkel og rolig i sin komposition, og den samler de individuelle kistegravsteder i en fredfyldt orden.

Her ligger en katolsk afdeling med et smukt krucifiks. Centralt i området langs hovedvejen gennem kirkegården ved Heden ligger et ca. 300 m² stort staudebed. Det er et smukt syn i store dele af året med den varierende blomstring, hvor farver og former skifter og blander sig med hinanden.


By- og Kulturforvaltningen