Spring til indhold

Bestil begravelse eller bisættelse.

Her kan du bestille begravelse eller bisættelse på kommunens kirkegårde og eventuelt en højtidelighed i det kommunale kirkegårdskapel

Corona

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer til begravelser, bisættelser og urnenedsættelser pga. den nuværende situation med Coronavirus.

I vil løbende blive opdateret, hvis der kommer ændringer. 

 

Generelt om bestilling af begravelse eller bisættelse

Som bedemand eller pårørende kan du bestille en begravelse eller en bisættelse på en af de fem kommunale kirkegårde.

Du kan også bestille en højtidelighed i det kommunale kirkegårdskapel.

Når du bestiller bisættelse eller begravelse, kan du samtidig få en beregning på prisen for dine ønskede ydelser.

Du kan også få en beregning uden at gennemføre en bestilling.

Vær opmærksom på, at en bestilling skal være modtaget på kirkegårdskontoret senest 2 hverdage før. F.eks.:

 • Ønskes en begravelse, bisættelse eller højtidelighed en fredag eller lørdag, skal bestillingen være modtaget senest onsdag kl.15.00
 • Ønskes en begravelse, bisættelse eller højtidelighed en mandag, skal bestillingen være modtaget senest fredag kl.12.00

Ydelser ved bisættelse, kremering og begravelse omfatter:

 • Højtidelighed i kirkegårdskapel eller kirke
 • Bestilling af kor og organist
 • Grandækning af opgravet jord
 • Kremering
 • Urnenedsættelse
 • Udbringning af urne

Odense Kommunes kirkegårde:

 • Assistenskirkegården
 • Fredens Kirkegård
 • Risingskirkegård
 • Dalum Kirkegård
 • Korsløkke Kirkegård
 • Skovbegravelsespladsen Kohaveskoven

De resterende kirkegårde i Odense administreres af menighedsrådene i de pågældende sogne. Find det aktuelle sogn på sogn.dk.

Odense Kommunes kirkegårdskapel:

Har du et ønsket tidspunkt for højtideligheden i kirkegårdskapellet, skal du bestille det via kirkegårdskontoret på 65 51 27 47. Har du som bedemand adgang til kirkegårdskontorets bookingkalender, skal du reservere tid i kalenderen inden bestillingsafgivelsen.

 • Kirkegårdskapellet
 • Krematoriet

By- og Kulturforvaltningen