Spring til indhold

Spørgsmål og svar om håndtering og bekæmpelse af Covid-19 i skoler og dagtilbud

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om hverdagen i Odense Kommunes daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger ifm. bekæmpelse, restriktioner og håndtering af Covid-19 (Coronavirus).

(Læs om dagtilbud længere nede på siden.)

 

Skole

Hvad betyder de gældende restriktioner for mit skolebarn? 

Skolerne er vendt tilbage til en mere normal skoledag, som vi kendte det før Covid-19. Du kan holde dig opdateret om de gældende retningslinjer her.

 

Skolerne følger fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer og har fortsat fokus på smitteforebyggelse (bl.a. hygiejne, udluftning, håndvask, opfordring til test og isolation ved smitte).

 

Hvor kan elever fra 9 år og op blive testet? 

Opfordringen fra Sundhedsmyndighederne lyder på:

  • En ugentlig test for de 9 til 11-årige gældende fra 8. september 2021 
  • Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år og op opfordres til to ugentlige tests. Fra 1. oktober lyder opfordringen på én ugentlig test.
 
Test-setuppet på skolerne er en kombination af muligheden for en ugentlig test for Covid-19 på skolen og en test i et af byens testcentre (se nedenfor).

 

Forældre til elever under 15 år skal give samtykke før deres barn kan blive testet på skolen. Det skal man give I Aula, hvor man vil modtage en anmodning om samtykke fra ens skole.

 

Skoleelever kan altid blive testet i de testcentre, som er på tværs af Odense: 

  • Kvikteststeder på tværs af byen, hvor der ikke er tidsbestilling, men I skal huske mundbind og sundhedskort. 
  • Regionens PCR-testcenter på Billedskærervej 15, hvor man skal bestille tid til test via www.coronaprover.dk. Her skal I også huske mundbind og sundhedskort.

På denne side kan I se alle testmuligheder i Odense og også hvilket testcenter, der er tættest på.

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer og henter sit barn? 

Nej, med genåbningsaftalen fra den 11. juni er kravet om brug af mundbind/visir i skolen ophævet.

 

Afholdes der forældremøder og skolehjemsamtaler?

Skolerne er som udgangspunkt tilbage til normal drift og må gerne afholde aktiviteter, der har et fagligt fokus. Det betyder, at der er åbnet op for, at forældre- og skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder, forældremøder og skole-hjemsamtaler foregår fysisk. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. 

 

Kan der afholdes lejrskoler, kolonier, osv. over flere dage, som er planagt som led i undervisningen?

Ja, det anbefales, at kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage afholdes inden for den enkelte stue eller tilsvarende gruppeinddeling, klasse eller hold. Kolonier, lejrskoler eller studieture for grundskoler bør desuden afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

 

Må der afholdes sociale arrangementer uden for skoletid?

Private arrangementer, der ikke arrangeres af skolen, SFO, klub mv., eksempelvis legeaftaler, fødselsdage og klassefester, bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Private arrangementer bør desuden overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Se desuden Sundhedsstyrelsen gode råd om private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19

 

Kan der afholdes sociale arrangementer på skolen?

Ja, der kan godt afholdes sociale arrangementer på skoler, i SFO, klub mv., eksempelvis fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for skolens matrikel.

Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for  gruppeinddeling/stamklassen/holdet, dvs. uden kontakt på tværs af gruppeinddelinger, stamklasser og hold.

Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

 

Hvad hvis mit barn går på en fri- eller privatskole?

Der gælder de samme regler og retningslinjer på fri- og privatskoler som på folkeskolerne.  

 

Dagtilbud

Hvad betyder de gældende restriktioner for mit barn? 

Dagplejen, vuggestuer og børnehaver holder åbent, som de plejer og har stor fokus på smitteforebyggelse. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. hygiejne, udluftning, udetid, etc.

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer/henter sit barn? 

Med genåbningsaftalen fra den 11. juni er kravet om brug af mundbind/visir ophævet.

Du vil kunne opleve, at nogle medarbejdere anvender visir. Det har de ret til, hvis de føler behov for det, men hvis de gør, vil det stadig være muligt for børnene at kunne se de voksnes ansigter og aflæse deres mimik.

 

Må der afholdes sociale arrangementer uden for tiden i dagtilbud?

Private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, eksempelvis legeaftaler og fødselsdage, bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Private arrangementer bør desuden overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Se desuden Sundhedsstyrelsen gode råd om private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19

 

Kan der afholdes sociale arrangementer i dagtilbuddet?

Ja, der kan godt afholdes sociale arrangementer i dagtilbud, eksempelvis fælles morgenmad, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets matrikel.

Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling/holdet, dvs. uden kontakt på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger og hold. Sociale arrangementer i daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger.

Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

 

Hvad hvis jeg har barn i en privat institution eller i en privat pasningsordning? 

I private institutioner er det bestyrelsen eller den person, der er ansvarlig for det enkelte tilbud, der træffer beslutning om, hvordan hverdagen tilrettelægges. 

Private pasningsordninger er baseret på en konkret aftale mellem forældre og dem, der passer. Det er derfor også jer selv, der skal aftale med jeres private tilbud, hvordan pasningsordningen har åben. Dog gælder de sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, adfærd og rengøring også i de private pasningsordninger. 

Som forælder har du som udgangspunkt ikke ret til en plads i et kommunalt tilbud, hvis din private passer er syg eller fraværende. Hvis din private passer vælger at indkalde en vikar, skal brugen af denne være godkendt af kommunen.

 

Tilbage til siden Til Dig, der har børn i skoler og dagtilbud

 

Børn- og Ungeforvaltningen