Spring til indhold

Spørgsmål og svar om håndtering og bekæmpelse af Covid-19 i skoler og dagtilbud

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om hverdagen i Odense Kommunes daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger ifm. bekæmpelse, restriktioner og håndtering af Covid-19 (Coronavirus).

(Læs om dagtilbud længere nede på siden.)

 

Skole

Hvornår må personale og elever komme i skole?

Børn og ansatte må komme i skole, når de er raske. Hvis dit barn er syg eller har en påvirket almen tilstand, skal det blive hjemme, da det kan være symptomer på Covid-19. 

Andre symptomer er feber, tør hoste, træthed, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme eller tab af smags og lugtesans. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 

Hvis dit barn har været i nær kontakt med en corona-smittet på skolen, vil I blive kontaktet og skal derefter isolere ham/hende.

Har I fået foretaget en test for Covid-19, må barnet komme i skole, hvis den er negativ. Er den positiv, og dit barn oplever symptomer, skal han/hun blive hjemme indtil det har været helt symptomfri i 48 timer. 

Hvis dit barn er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du holde det hjemme i isolation i 7 dage. Opstår der symptomer undervejs, skal de have været helt væk i minimum 48 timer, før dit barn må møde i skole igen. 

Er Du/I fortsat i tvivl eller har spørg, så kontakt skolen, eller du kan læse mere i sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Ifølge Børn – og Undervisningsministeriet skal skoler og dagtilbud afvise børn, der har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, bør han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud.

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det.

Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, og hvis rejsen betegnes som ikke nødvendig, kan det medføre fravær, når dit barn skal være i 14 dages hjemmekarantæne.

Du kan læse mere om fravær og nødvendige/ikke nødvendige rejser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Du kan i den forbindelse også læse, om dit barn har ret til fjernundervisning.

 

Hvad hvis mit barn går på en fri- eller privatskole?

Der gælder de samme regler og retningslinjer på fri- og privatskoler som på folkeskolerne. 

 

Må der afholdes sociale arrangementer?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel og altså også i fritiden – også selvom børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 

Afholdes der forældremøder og skolehjemsamtaler?

Skolerne er som udgangspunkt tilbage til normal drift. Det betyder, at der er åbnet op for at forældre-og skolebestyrelsesmøder, forældremøder og skole-hjemsamtaler foregår fysisk. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. 

 

Dagtilbud 

Hvornår må man komme i institution/dagpleje? 

Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at man også ved fx forkølelse skal blive hjemme, indtil man er helt rask. 

Ved symptomer på Covid-19, skal man have foretaget en test og må først møde op, når testresultatet er negativt eller – hvis man er smittet – 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis man har Covid19 men ikke mærker symptomerne, skal man blive hjemme i syv dage efter at have modtaget testresultatet. 

Man må heller ikke møde op, hvis man har været tæt på en, der er bekræftet smittet med Covid-19, fx med et kram eller tæt ansigtskontakt (indenfor 1 meter i 15 minutter eller mere). Hvis nogen i hjemmet er smittet, må barnet først komme i skole, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis et barn eller en voksenfår symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbuddet, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Ifølge Børn – og Undervisningsministeriet skal skoler og dagtilbud afvise børn, der har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune? 

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, bør han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud. 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det. 

Hvad hvis jeg har barn i en privat institution eller i en privat pasningsordning? 

I private institutioner er det bestyrelsen eller den person, der er ansvarlig for det enkelte tilbud, der træffer beslutning om, hvordan hverdagen tilrettelægges. 

Private pasningsordninger er baseret på en konkret aftale mellem forældre og dem, der passer. Det er derfor også jer selv, der skal aftale med jeres private tilbud, hvordan pasningsordningen har åben. Dog gælder de sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, adfærd og rengøring også i de private pasningsordninger. 

Som forælder har du som udgangspunkt ikke ret til en plads i et kommunalt tilbud, hvis din private passer er syg eller fraværende. Hvis din private passer vælger at indkalde en vikar, skal brugen af denne være godkendt af kommunen.

 

Tilbage til siden Til Dig, der har børn i skoler og dagtilbud

 

Børn- og Ungeforvaltningen