Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål vedr. børn- og ungelægerne og håndtering af Covid-19

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. børn- og ungelægerne og håndtering af Covid-19 (Coronavirus).

Hvad sker der med de børn og unge, som skal have et forløb som en del af Behandlingskæden?

Børn- og ungelægerne opretholder indsatserne i selvmordsbehandlingskæden. Nogle samtaler vil foregå over telefon eller via Skype/Facetime. Det er muligt og efter aftale, at nogle børn og unge ses af børn- og ungelægerne på Ørbækvej 100 eller i barnets eget hjem.

 

Børn og ungelægerne er fortsat til rådighed ift. at give lægefaglig sparring til fagpersoner og forvaltningens decentrale enheder. 

Du kan finde kontaktoplysninger på lægerne her.

 

 

Kan børn- og ungelægerne give råd og vejledning når et barn er testet positiv for Covid-19?

Børn- og ungelægerne kan godt give råd og vejledning til både familie og skole/dagtilbud, men det kræver: 

  1. At skole/dagtilbud bliver informeret fra forældrene om at deres barn er testet positiv 
  2. At skole/dagtilbud indhenter samtykke hos forældrene til at videregive oplysningen om, at et barn er smittet til børn og ungelægerne, så de kan kontakte familien i et samarbejde med skole/dagtilbud 
  3. At skole/dagtilbud videregiver oplysningen så snart de har indhentet samtykke.

Børn- og Ungeforvaltningen