Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om Covid-19 på skoleområdet

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (Coronavirus) på skoleområdet i Odense Kommune.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100, blok 2
5220 Odense SØ
66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hovedpostkasse Børn og Ungeforvaltningen

Email

buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-12.00

Er der nødpasning i påsken, og hvordan fungerer det i så fald?

Mandag til onsdag i uge 15 holder alle de skoler, der normalt har været nødpasning på, fortsat åbent. De resterende påskehelligdage er der etableret særskilt nødpasning alene for dem, der er ansatte i samfundskritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Hvis du falder ind under de kriterier og får akut brug for nødpasning fra torsdag den 9. april og til og med mandag den 13. april, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole.

 

Hvorfor lukker kommunens skoler, dagtilbud og fritidstilbud? 

Statsministeren og de nationale myndigheder har besluttet, at alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker til og med den 13. april. Beslutningen er truffet for at forhindre hastig spredning af coronavirus. Derfor lukker alle Odense Kommunes folkeskoler, dagtilbud, dagplejere og fritidstilbud indtil videre, og der iværksættes nødpasning for 0.-3. klasse til de børn/familier, der har særligt behov for det. 

 

Hvad indebærer nødpasning? 

Når skoler, dagtilbud m.v. lukker, etableres der et tilbud om nødpasning af de børn, hvis familier har ekstraordinært brug for det. Det kan blandt andet være børn af ansatte i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreområdet, politi, omsorg for socialt udsatte og støttepersonale eller familier, der på andre måder er forhindret i at finde anden pasning til sit barn. Nødpasningen vil gælde for 0.-3. klasse. 

 

Hvem gælder nødpasning for? 

Nødpasning gælder for 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, eller som er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. Børn og unge der har særlige pædagogiske eller behandlingsmæssige behov har også ret til nødpasning. 

 

Hvor foregår nødpasningen? 

I Odense Kommune er det ikke nødvendigt at holde alle skoler åbne, da kun et meget begrænset antal børn har brug for nødpasning. Derfor vil nødpasningen foregå på seks skoler fordelt over hele byen. Skolerne er valgt ud fra deres geografiske placering og fysiske rammer. 

 
 Nødpasningsskole:  Nødpasning for elever fra:
 Hunderupskolen Hunderupskolen, Dalumskolen, Ejerslykkeskolen, Munkebjergskolen og Hjalleseskolen
 Holluf Pile Skole Holluf Pile Skole, Højby Skole, Rosengårdskolen, Skt. Klemensskolen, og Tingkærskolen
 Risingskolen Risingskolen, Abildgårdskolen, H.C. Andersen Skolen, Agedrup Skole, Seden Skole og Sct. Hans Skole
 Søhusskolen Søhusskolen, Stige Skole, Lumby Skole, Spurvelundskolen, Næsby Skole og Kroggårdsskolen
 Sanderumskolen Sanderumskolen, Højmeskolen, Rasmus Rask-Skolen, Provstegårdskolen, Tingløkkeskolen og Vestre Skole
 Paarup Skole Paarup Skole, Ubberud Skole, Tarup Skole, Korup Skole og Åløkkeskolen

 

Der kan løbende blive tilføjet eller fjernet nødpasningsskoler alt efter om antallet af elever, der har brug for nødpasning, ændrer sig. 

 

I hvilket tidsrum gælder nødpasning?

Der bliver tilbudt nødpasning i samme tidsrum, som dit barns skole og SFO plejer at have åbent – det vil sige fra ca. 6.30 til 17.00. 

 

Hvordan kommer nødpasningen til at foregå? 

I skolernes nødpasning står personalet klar, til at tage imod eleverne. På skolerne er der indrettet lektiecafé, så børnene kan arbejde med de lektier, der har med fra deres hjemskoler. Dagen tilrettelægges, så børnene spredes ud på flere aktiviteter/lokaler og derfor ikke er sammen mere end 10 personer ad gangen. Dette for at minimere smittefaren i tråd med anbefalingerne fra myndighederne. 

 

Hvor tilmelder jeg mit barn til nødpasning?

Tilmeldingen til nødpasningen er foregået via din skoleleder. Det er ham eller hende, du kan kontakte hvis du er ansat i en kritisk funktion i det offentlige eller i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejdere og får behov for pasning. Du skal have afsøgt andre pasningsmuligheder først. 

 

Hvad hvis jeg godt kan holde mit barn hjemme nogle dage, men ikke finde pasning i hele perioden? 

Tilmeldingen til nødpasning foregår via din skoleleder. Hvis du pludselig får brug for at benytte dig af tilbuddet få, mange eller alle dage, skal du tage fat i vedkommende. 

 

Mit barn går i en fri- eller privatskole. Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for nødpasning? 

Hvis dit barn går på en fri- eller privatskole, skal du kontakte skolen ved pludseligt opstået behov for nødpasning. Hvis skolen ikke har et tilbud om nødpasning, skal du skrive til Odense Kommunes Skoleafdeling på skole.buf@odense.dk

 

Hvad hvis mit barn går i specialtilbud eller modtager særlig støtte?

På specialområdet tilbydes nødpasning til børn uanset alder. Den generelle anbefaling er, at man – hvis man har mulighed for det – holder sine børn hjemme. Har du spørgsmål eller behov for nødpasning, skal du kontakte din skoleleder. 

 

Får mit barn lektier for, eller hvad vil der ske med undervisningen, mens skolen er lukket? 

Forventningen er, at der bliver gennemført så meget undervisning, som muligt. Dette vil foregå online og hvor lærerne løbende lægger nye opgaver ud til børnene på Aula, som de kan lave hjemmefra. 

 

Vil mit barn blive passet af voksne, det allerede kender i forvejen? 

Vi kan ikke garantere, at dit barn vil blive undervist eller passet af kendte voksne. Ca. halvdelen af lærerne og pædagogerne i nødpasningen kommer fra den skole, som nødpasningen foregår på - den anden halvdel er personale fra de øvrige skoler, der modtages elever fra.  

 

Hvad skal mit barn have med i nødpasning?

Når dit barn møder ind til nødpasning, skal det medbringe de ting, der normalt følger med i skoletasken. Dvs. penalhus, madpakker til skoledagen og de skolebøger, det i øjeblikket bliver undervist ud fra på sin hjemskole. Derudover er det en god idé at medbringe ekstra skiftetøj og overtøj, der passer til vejret. Hvis dit barn har brug for medicin, skal det også medbringes, ligesom du skal tage en dialog med personalet på nødpasningsskolen om brugen af det, Hvis du har nogle spørgsmål, så tag fat i skolederen. 

 

Hvad hvis jeg får brug for at hente nogle af mit barns ting på skolen? 

De skoler, der ikke benyttes til nødpasning, vil som udgangspunkt være lukkede og aflåste. Det vil derfor ikke være muligt at komme ind på skolen, med mindre andet er aftalt med skoleledelsen. 

 

Hvor længe vil mit barns skole holde lukket? 

Indtil videre lukkes alle ikke-vitale offentlige funktioner til og med den 13. april. Inden da vil alle forældre blive informeret om, hvorvidt perioden forlænges eller ej – det sker på baggrund af myndighedernes anbefalinger. 

 

Skal jeg betale for nødpasning og får jeg penge tilbage for SFO i de dage, jeg ikke bruger det?

Det er fortsat uafklaret, om der vil være en efterfølgende tilbagebetaling af pengene til dit barns SFO eller ej, hvis du ikke benytter dig af nødpasning. Odense Kommune afventer retningslinjerne fra myndighederne.  

 

Kan jeg opsige mit pasningstilbud/SFO for en periode og tilmelde mig igen, når Covid19-restriktionerne ophæves? 

Opsigelse af og tilmelding til dagtilbud og SFO fungerer som vanligt. På dagtilbudsområdet er der to måneders udmeldelsesfrist, og udmeldelsen skal ske via den digitale pladsanvisning. Der kan udmeldes pr. den 16. og 1. i måneden. Ønsker man efterfølgende en ny opskrivning, kan vi ikke garantere en plads det samme sted, da man skal skrives op på ventelisten som øvrige forældre. 

SFO´erne i Odense Kommune har en måneders udmeldelses frist. Her er man sikret optag igen, hvis ens barn fortsætter på den samme skole.  

 

Hvem kan jeg kontakte med mine spørgsmål? 

Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte skolelederen på din egen skole. Det kan du gøre telefonisk eller evt. via Aula. 


Læs de ofte stillede spørgsmål på dagtilbudsområdet her

Læs de ofte stillede spørgsmål på familie- og velfærdsområdet her

Læs de ofte stillede spørgsmål på sundhed- og forebyggelsesområdet her

Børn- og Ungeforvaltningen