Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål vedr. Børneterapien og håndtering af Covid-19

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. Covid-19 og Børneterapien (Ergo, fys, tale og sprog).

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børneterapien

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 54 36
Find kontakt til en terapeut

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børneterapi fys og ergo - for borgere

Email

boerneterapien.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00

Bliver den ergo-/fysioterapi, mit barn er tildelt, opretholdt? 

Alle aftaler med ergo- og fysioterapeuten i din børnehave eller skole er sat i bero i forbindelse med, at børnene er sendt hjem fra intuitionen/skolen. Det gælder som udgangspunkt til og med den 13. april. Hvis dit barn er i nødpasning, men ikke har et akut behov for terapien, vil alle indsatser være sat i bero de næste uger.

 

Hvem fortæller mig, hvis mit møde eller aftale er blevet aflyst/udskudt?

Som udgangspunkt er alle aftaler sat i bero frem til den 13. april. Hvis dit barn hører under det, der betegnes som kritisk drift, vil du blive kontaktet af den terapeut, der er tilknyttet dit barn. Har du spørgsmål må du gerne kontakte dit barns ergo- og/eller fysioterapeut på den måder, du plejer.

 
Du kan også indenfor den almindelige åbningstid (08.00-15.00) kontakte teamleder for småbørn, Hanne Been, på 30 60 19 29 eller teamleder for skolebørn, Ingrid Lange, på 24 94 05 78.

 

Hvad sker der med visitation til tillægsydelser/ indsatser efter Servicelovens §11.7, og §44/86? 

Der vil fortsat blive afholdt månedlig visitation og lavet individuelle faglige vurderinger af ny-indkomne ansøgninger, samt lavet evaluering af indsatser til børn/unge, hvor bevillingsperioden ophører i den pågældende måned, med henblik på at vurdere om indsatsen skal stoppe, fortsætte eller over i andet regi. Ved bevilling af indsats vil det blive vurderet om barnet/den unge høre under målgruppen for kritisk indsats. Er dette tilfældet vil forældrene blive kontaktet. Resten vil som alle øvrige børn/unge blive sat i pause indtil retningslinjerne for undgåelse af smittefare ophæves, og vi igen kan vende tilbage til normal indsats. Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af Skype.  

 

Hvad kan jeg forvente i forhold til genoptræningsplaner? 

Nyindkomne genoptræningsplaner vil blive vurderet fagligt ift. om der er tale om kritisk indsats og ved tvivl kontaktes læge. Forældrene vil blive kontaktet telefonisk, og der vil blive givet vejledning i første omgang via telefon, alternativt via SKYPE. Hvis det vurderes, at barnet/den unge hører under kritisk indsats, vil der blive lavet aftale med forældrene om evt. konkret besøg. Det vil være forskelligt, hvor det rent fysisk kan tilbydes, at indsatsen kan foregå.

Børn- og Ungeforvaltningen