Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål vedr. Børneterapien og håndtering af Covid-19

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. Covid-19 og Børneterapien (Ergo, fys, tale og sprog).

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børneterapien

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 54 36
Find kontakt til en terapeut

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børneterapi fys og ergo - for borgere

Email

boerneterapien.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder fortsat på Specialskolerne, i skoler med specialunderviskningstilbud og i de 2 specialbørnehaver. Aktiviteterne foregår hvor det er muligt udenfor, men der er også indsatser indenfor.

Vi følger forholdsreglerne om visir/mundbind, afstand og hygiejne, og er særligt opmærksomme på de situationer, hvor terapeuten er nødt til at være tæt på barnet/eleven.

Hvad sker der med visitation til tillægsydelser/indsatser efter Servicelovens §11.7, og §44/86?

Der vil fortsat blive afholdt månedlig visitation og lavet individuelle faglige vurderinger af ny-indkomne ansøgninger. Evaluering af indsatser til børn/unge, hvor bevillingsperioden ophører i den pågældende måned, fortsætter også, så vi kan vurdere, om indsatsen skal stoppe, fortsætte eller over i andet regi. Ved bevilling af indsats tilbydes denne primært, når barnet/eleven er i institution/skole men kan, hvis det vurderes nødvendigt, også tilbydes i hjemmet. 

Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af virtuel kommunikation.  

Hvad med genoptræningsplanerne?

Genoptræning af børn/elever, som får en genoptræningsplan fra sygehuset, tilbydes så vidt muligt i det tidsrum, hvor barnet/eleven er i børnehave eller skole men kan, hvis det vurderes nødvendigt, også tilbydes i hjemmet.

Ved tvivl kontakter vi lægen. Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af virtuel kommunikation.   

Familier som hjemmetræner, vil fortsat kunne modtage vejledning fra terapeuterne ligesom terapeuterne deltager ved tilsyn/målopfølgning.

Har du spørgsmål, så kontakt dit barns ergo- og/eller fysioterapeut via de vanlige kanaler, og ellers kan du i tidsrummet 9.00-14.00 ringe til Koordinator Småbørn, Hanne Been, på 30601929 eller Koordinator Skolebørn, Ingrid Lange, på 24940578

Børn- og Ungeforvaltningen