Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål vedr. Børneterapien og håndtering af Covid-19

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. Covid-19 og Børneterapien (Ergo, fys, tale og sprog).

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børneterapien

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 54 36
Find kontakt til en terapeut

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børneterapi fys og ergo - for borgere

Email

boerneterapien.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00

Bliver den ergo-/fysioterapi, mit barn er tildelt, opretholdt? 

Ergo- og fysioterapeuterne er i fuld gang på både specialskolerne, skoler med specialundervisningstilbud og i specialbørnehaverne – med aktiviteter, der primært foregår udenfor. Vi sørger for, at hjælpemidler fungerer og arbejder med individuelle indsatser der, hvor det er nødvendigt. Hvor det er muligt, tilbydes indsatserne på hold, som klasseindsat eller i gruppen.


Vi følger forholdsreglerne om afstand og hygiejne, og er særligt opmærksomme på de situationer, hvor terapeuten er nødt til at være tæt på barnet/eleven.


Alt det skriftlige arbejde laver vi fortsat hjemmefra. Så terapeuten er kun i institutionen eller på skolen, når de skal have en konkret indsats med et barn, en klasse eller et hold. Sådan fortsætter det indtil videre med at være frem til den 8. juni. 

 

Hvem fortæller mig, hvis mit møde eller aftale er blevet aflyst/udskudt?

Terapeuterne deltager i virtuelle møder og kan i særlige tilfælde deltage i fysiske møder, hvis det vurderes nødvendigt. Hvis du er i tvivl om en aftale, kan du kontakt den terapeut, der er tilknyttet dit/jeres barn.

 

Hvad sker der med visitation til tillægsydelser/ indsatser efter Servicelovens §11.7, og §44/86?

Der vil fortsat blive afholdt månedlig visitation og lavet individuelle faglige vurderinger af ny-indkomne ansøgninger. Evaluering af indsatser til børn/unge, hvor bevillingsperioden ophører i den pågældende måned, fortsætter også, så vi kan vurdere, om indsatsen skal stoppe, fortsætte eller over i andet regi. Ved bevilling af indsats tilbydes denne primært, når barnet er i institution/skole. 


Hvis dit barn ikke er i institution eller skole, vurderer vi, om der er tale om en kritisk indsats og terapeuten derfor skal tilbyde indsatsen i hjemmet, eller om indsatsen kan vente indtil næste faste af genåbningen. Du/I vil i disse tilfælde blive kontaktet for at aftale nærmere. Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af Skype.  

 

Hvad kan jeg forvente i forhold til genoptræningsplaner? 

Vi vurderer løbende nyindkomne genoptræningsplaner og vil så vidt muligt tilbyde indsatserne i det tidsrum, hvor barnet er i børnehave eller skole.  


Hvis dit barn ikke er i institution eller skole, vurderer vi, om der er tale om en kritisk indsats og terapeuten derfor skal tilbyde indsatsen i hjemmet, eller om indsatsen kan vente indtil næste faste af genåbningen.

Ved tvivl kontakter vi lægen. Hører indsatsen under kritisk indsats, så laver vi en individuel aftale med dig om, hvor og hvordan, genoptræningen kan foregå. Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af Skype.  

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så kontakt dit barns ergo- og/eller fysioterapeut via de vanlige kanaler.

 

Ellers kan du i tidsrummet 9.00-14.00 ringe til Teamleder Småbørn, Hanne Been, på 30601929 eller Teamleder Skolebørn, Ingrid Lange, på 24940578.

 

Børn- og Ungeforvaltningen