Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål vedr. Børneterapien og håndtering af Covid-19

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. Covid-19 og Børneterapien (ergoterapi og fysioterapi).

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder fortsat på Specialskolerne, i skoler med specialundervisningstilbud og i de 2 specialbørnehaver. Aktiviteterne foregår hvor det er muligt udenfor, men der er også indsatser indenfor.

Vi følger forholdsreglerne om visir/mundbind, afstand og hygiejne, og er særligt opmærksomme på de situationer, hvor terapeuten er nødt til at være tæt på barnet/eleven. Der kan være aktiviteter, som er sat i pause, fordi det er vurderet, at de ikke kan udføres tilstrækkeligt forsvarligt ift. afstand, værnemidler mm.

Hvad sker der med visitation til tillægsydelser/indsatser efter Servicelovens §11.7, og §44/86?

Der vil fortsat blive afholdt månedlig visitation og lavet individuelle faglige vurderinger af ny-indkomne ansøgninger. Evaluering af indsatser til børn/unge, hvor bevillingsperioden ophører i den pågældende måned, fortsætter også, så vi kan vurdere, om indsatsen skal stoppe, fortsætte eller over i andet regi. Ved bevilling af indsats tilbydes denne primært, når barnet/eleven er i institution/skole men kan, hvis det vurderes nødvendigt, også tilbydes i hjemmet. 

Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af virtuel kommunikation.  

Hvad med genoptræningsplanerne?

Genoptræning af børn/elever, som får en genoptræningsplan fra sygehuset, tilbydes så vidt muligt i det tidsrum, hvor barnet/eleven er i børnehave eller skole men kan, hvis det vurderes nødvendigt, også tilbydes i hjemmet.

Ved tvivl kontakter vi lægen. Der vil forsat være mulighed for telefonisk vejledning og evt. brug af virtuel kommunikation.   

Familier som hjemmetræner, vil fortsat kunne modtage vejledning fra terapeuterne ligesom terapeuterne deltager ved tilsyn/målopfølgning. Disse kan evt. afholdes virtuelt.

Har du spørgsmål, så kontakt dit barns ergo- og/eller fysioterapeut via de vanlige kanaler, og ellers kan du i tidsrummet 9.00-14.00 ringe til koordinator småbørn, Malene Munch Fabricius, 21 39 26 59 eller koordinator skolebørn, Ingrid Lange, 24 94 05 78.

Børn- og Ungeforvaltningen