Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om Covid-19 på familie- og forebyggelsesområdet

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (Coronavirus) på familie- og forebyggelsesområdet, bl.a. børneterapien, sundhedsplejen, børne- og ungetandplejen m.fl.

Hvis du eller dit barn allerede er i et forløb, vil I som udgangspunkt blive kontaktet af jeres behandler angående de aftaler, som I har. I er også velkommen til selv at ringe til vedkommende.

Hvis du har spørgsmål eller en ny bekymring, vil nedenstående links føre dig til hjemmesider med informationer og kontaktmuligheder.

 

Læs mere om de enkelte områders håndtering af Covid-19 (Coronavirus) via nedenstående links.

SSP (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og Politi)

SPPR og SR (Specialpædagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialrådgivningen)

CIBU (Center for indsatser til børn og unge, dag- og døgnbehandling)

Børneterapien (Ergo, fys, tale og sprog)

Børn- og Ungerådgivningen (BUR)

Sundhedsplejen

Børn- og ungelægerne

Psykologteamet

Røgfrit Odense

Ergo- og fysioterapeuterne

Familiebehandlerne

Småbørns- og skolepsykologerne

Tale/sprog- og hørekonsulenter

Børne- og Ungetandplejen

Tandreguleringscenter Fyn

Voksentandplejen (special- og omsorgstandpleje)

 

 

Tilbud om rådgivning til familier med børn i 0-18 års alderen

Familiebehandlerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen er til rådighed og tilbyder familieorienteret rådgivning til familier, der oplever sig udfordret af vores nye hverdag med Covid-19 (Coronavirus).

Går du med tanker og spørgsmål som:

  • Hvordan kan jeg skabe forudsigelighed og struktur for mine børn i en tid, der er så forskellig fra vores almindelige hverdag?
  • Min datter føler sig ensom uden sine venner. Er der nogen, hun kan tale med?
  • Hvordan kan jeg tale med min søn om hans bekymring for, at jeg bliver smittet med COVID-19?
  • Må mit barn se nyheder og pressemøder, der vedrører COVID-19?
  • Hvordan kan vi som familie tilrettelægge hjemmearbejdet, så der er balance imellem arbejde og privatliv?
  • Jeg arbejder hjemme og har dårlig samvittighed overfor både mine børn og mit arbejde – hvad gør jeg?
  • Min datter kan ikke komme på samvær hos sin mor grundet COVID-19 virus. Hvordan kan vi opretholde samværet i den situation? 

Kontakt familiebehandlernes vagttelefon og få en rådgivende samtale over telefonen

Du er velkommen til at kontakte familiebehandlernes vagttelefon, hvis du er forælder til børn og unge i 0-18 års alderen og kan nikke genkendende til nogle af ovenstående spørgsmål og har brug for rådgivning i forhold til, hvordan I kan håndtere dit barn og jeres families trivsel i den aktuelle situation.

Vagtelefonen er åben hver dag mellem kl. 9.00 – 12.00 på telefonnummer 61 63 01 94.

Forældre der ringer på vagttelefonen tilbydes at blive kontaktet af en familiebehandler med henblik på en telefonisk rådgivende samtale, der tager udgangspunkt i netop din families situation eller udfordring. 

Børn- og Ungeforvaltningen