Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om Covid-19 på dagtilbudsområdet

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (Coronavirus) på dagtilbudsområdet, herunder information om nødpasning.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100, blok 2
5220 Odense SØ
66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Hovedpostkasse Børn og Ungeforvaltningen

Email

buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-12.00

Er der nødpasning i påsken, og hvordan fungerer det i så fald?

Fra mandag den 6. april udvides nødpasningen til at holde åbent i tidsrummet fra kl. 6.30 - 24.00 – både weekend og påskedage. Den udvidede nødpasningen vil, som nu, foregå i eget institutions- eller dagplejeområde. 

Tilbuddet om udvidet nødpasning gælder alene forældre, der er ansatte i samfundskritiske funktioner i den offentlige eller private sektor - f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Forældrene skal ikke betale ekstra for at benytte den udvidede nødpasning. 

Hvis du får akut brug for nødpasning  eller udvidet nødpasning og har barn i et kommunalt eller selvejende børnehus, kan du kontakte områdets institutionsleder. Du finder telefonnumre på institutionsledere her.

Hvis du har barn i kommunal dagpleje, kan du ringe til Dagplejen mellem kl. 06.00-08.00 alle hverdage op til påske.

Du kan ringe til:

  • Dagplejen Nord på telefon 65 51 59 92
  • Dagplejen Syd på telefon 65 51 58 70
  • Dagplejen Vest på telefon 65 51 56 78

Uden for tidsrummet og i påskedagene kan du ringe til dagplejelederen af dit område. Du finder telefonnumre på dagplejelederne her.

 

Hvorfor lukker kommunens skoler, dagtilbud og fritidstilbud? 

Statsministeren og de nationale myndigheder har besluttet, at alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker til og med den 13. april. Beslutningen er truffet for at forhindre hastig spredning af coronavirus. Derfor lukker alle Odense Kommunes folkeskoler, dagtilbud, dagplejere og fritidstilbud indtil videre, og der iværksættes nødpasning for 0.-3. klasse til de børn/familier, der har særligt behov for det. 

 

Hvad indebærer nødpasning?

Når skoler, dagtilbud m.v. lukker, etableres der et tilbud om nødpasning for de børn, hvis forældre er omfattet af kriterierne for nødpasning. Det kan blandt andet være børn af ansatte i kritiske samfundsfunktioner som f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder, eller børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

For at minimere smittefaren i tråd med anbefalingerne fra myndighederne, tilrettelægges nødpasningen, så børnene fordeles ud på flere aktiviteter/lokaler, og derfor ikke er sammen mere end 10 børn og voksne ad gangen. Dette indebærer bl.a. også, at alle børn og voksne skal vaske/afspritte hænder før og efter aflevering, ligesom forældrenes adgang inde i børnehusene/hos dagplejerne begrænses. Derudover er der sat ekstra rengøring på de steder, hvor der er nødpasning. 

 

Hvem gælder nødpasning for? 

Nødpasning er et tilbud til blandt andet børn af ansatte i kritiske samfundsfunktioner som f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder, eller børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Børn og unge, der har særlige pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, har også ret til nødpasning. 

 

Hvor foregår nødpasningen?  

For børn i kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver foregår nødpasningen i et af institutionsområdets børnehuse - på samme måde som ved fællespasning på ferielukkedage. 

Der vil være ca. 1 børnehus åbent i hvert af de 17 institutionsområder, der er i Odense Kommune. Hvis dit barn er tilmeldt nødpasning, bliver du kontaktet direkte om hvilket børnehus, I skal møde op i og hvordan, det vil foregå.

Nødpasning i Dagplejen

Nødpasning i dagplejen foregår som udgangspunkt hos en eller flere dagplejere i de legestuegrupper, som forældrene tilhører. Hvis dit barn er tilmeldt nødpasning i dagplejen, vil du blive kontaktet om, hvor og hvordan, det kommer til at foregå. Der er ikke nødpasning i gæstedagplejelokaler eller børnehuse.

 

I hvilket tidsrum gælder nødpasning?

Nødpasningen forventes som udgangspunkt at holde åbent i tidsrummet kl.6.30-17.00. Åbningstiderne kan være forskellige fra børnehus til børnehus, og dagpleje til dagpleje, alt afhængigt af forældregruppens behov.   

 

 

Hvor tilmelder jeg mit barn til nødpasning?

Hvis du får akut brug for nødpasning og har barn i et kommunalt eller selvejende børnehus, kan du kontakte områdets institutionsleder. Du finder telefonnumre på institutionsledere her.

 

Hvis du har barn i kommunal dagpleje, kan du ringe mellem kl. 06.00-08.00 alle hverdage. 

Du kan ringe til:

  • Dagplejen Nord på telefon 65 51 59 92
  • Dagplejen Syd på telefon 65 51 58 70
  • Dagplejen Vest på telefon 65 51 56 78

 

Hvad hvis jeg godt kan holde mit barn hjemme nogle dage, men ikke finde pasning i hele perioden? 

Hvis du får akut behov for at benytte dig af nødpasning, kontakter du enten institutionslederen for det område, som dit børnehus tilhører, eller dagplejeadministrationen, hvis dit barn går i dagpleje. Du finder telefonnumre på institutionsledere her.

 

Hvis du har barn i kommunal dagpleje, kan du ringe til Dagplejen mellem kl. 06.00-08.00 alle hverdage.

Du kan ringe til:

  • Dagplejen Nord på telefon 65 51 59 92
  • Dagplejen Syd på telefon 65 51 58 70
  • Dagplejen Vest på telefon 65 51 56 78

 

Hvad hvis mit barn bliver passet i et privat pasningstilbud?

Regeringen har opfordret til, at de private tilbud følger samme procedure som de kommunale. Det vil sige, at de opfordres til at holde lukket til og med den 13. april. Hvis dit barn er i en privat daginstitution, skal du kontakte din daginstitution, hvis du har behov for nødpasning. 

Hvis dit barn er i en privat pasningsordning, er du som forælder arbejdsgiver. Du skal derfor aftale pasningsmulighed for dit barn med din private passer.

 

Jeg har barn i et privat pasningstilbud. Får jeg penge tilbage for dage, jeg ikke bruger det?

Hvis du har barn i en privat institution, skal du fortsat betale for pasning af dit barn, også selv om du ikke benytter nødpasning. I private pasningsordninger er det forældrene selv, der fungerer som arbejdsgiver og dertil modtager et tilskud fra kommunen. Det tilskud udbetales fortsat som normalt, og derfor skal man altså fortsat betale løn til den private passer selvom man ikke benytter sig af nødpasningen. 

 

Hvad hvis mit barn går i specialtilbud eller modtager særlig støtte? 

På specialområdet tilbydes nødpasning til alle børn uanset alder. Hvis dit barn går i et specialtilbud eller modtager særlig støtte, har det ret til samme ressource/støtte i det tilbud, hvor barnet er i nødpasning. Du kan kontakte dit barns specialtilbud eller institutions- eller dagplejelederen med spørgsmål, eller hvis der opstår akut behov for nødpasning frem til den 13. april 2020. 

 

Vil mit barn blive passet af medarbejdere, det allerede kender i forvejen?

Hvis dit barn er i nødpasning i et børnehus, vil der være medarbejdere fra samme institutionsområde på arbejde - men det er ikke sikkert, at der vil være nogen fra jeres eget børnehus eller den stue, som dit barn normalt hører til. 

Hvis dit barn er i nødpasning i dagplejen, vil det som udgangspunkt være dagplejere fra barnets legestuegruppe, der står for nødpasningen. Hvis der er få børn, som har brug for nødpasning, kan pasningen foregå på tværs af legestuegrupper.

Alle medarbejdere er vant til at arbejde i den almindelig fællespasning ved ferie- og lukkedage, og de vil gøre alt det, de kan, for at skabe trygge og omsorgsfulde dage for alle børnene.

 

Hvad skal mit barn have med i nødpasning?

Som udgangspunkt skal dit barn have det samme med som til en hel normal dag i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Hvis du har barn i et børnehus med frokostordning, skal du være opmærksom på, at frokostordningerne er midlertidig suspenderet. Derfor skal dit barn have formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad med, selv om der normalt er frokostordning i dit børnehus.

 

I mit barns dagtilbud plejer der at være en frokostordning – forløber den, som den plejer?

Hvis du har barn i et børnehus med frokostordning, skal du være opmærksom på, at frokostordningerne er midlertidigt suspenderet. Derfor skal dit barn have formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad med, selv om der normalt er frokostordning i dit børnehus.

 

Hvad hvis jeg får brug for at hente nogle af mit barns ting? 

Hvis du får brug for at hente nogle af dit barns ting, uanset om barnet er i nødpasning eller ej, kan du kontakte din dagplejer eller daglige pædagogiske leder i dit børnehus, for at aftale hvornår og om det er muligt at hente tingene.

 

Hvor længe vil mit barns skole, dagtilbud eller dagplejer holde lukket? 

Indtil videre lukkes alle ikke-vitale offentlige funktioner frem til og med den 13. april.  Inden da vil alle forældre blive informeret om, hvorvidt perioden forlænges eller ej. Det sker på baggrund af myndighedernes anbefalinger. 

 

Får jeg penge tilbage for dagtilbud og eventuel madordning i de dage, jeg ikke bruger det?

Du skal fortsat betale for pasning af dit barn, også selv om du ikke benytter nødpasning i de følgende uger. Hvis du har barn i et børnehus med frokostordning, er frokostordningerne midlertidig suspenderet. Det betyder, at du ikke skal betale for frokostordning i de uger – tilbagebetalingen vil ske på bagkant af den ekstraordinære situation. 

 

Kan jeg opsige mit pasningstilbud/SFO for en periode og tilmelde mig igen, når Covid19-restriktionerne ophæves?

Opsigelse af og tilmelding til dagtilbud og SFO fungerer som vanligt. På dagtilbudsområdet er der to måneders udmeldelsesfrist, og udmeldelsen skal ske via den digitale pladsanvisning. Der kan udmeldes pr. den 16. og 1. i måneden. Ønsker man efterfølgende en ny opskrivning, kan vi ikke garantere en plads det samme sted, da man skal skrives op på ventelisten som øvrige forældre. 

SFO´erne i Odense Kommune har en måneders udmeldelses frist. Her er man sikret optag igen, hvis ens barn fortsætter på den samme skole.  

 
 

Læs de ofte stillede spørgsmål på skoleområdet her

Læs de ofte stillede spørgsmål på familie- og velfærdsområdet her

Læs de ofte stillede spørgsmål på sundhed- og forebyggelsesområdet her

Børn- og Ungeforvaltningen