Spring til indhold

Spørgsmål og svar fra webinar d. 16. april

Op mod 400 erhvervsfolk deltog i et webinar med Odense Kommune og Erhvervshus Fyn d. 16. april for at høre mere om love, regler og kommunal service under corona-krisen. Se nogle af spørgsmålene og svarene her

Herunder kan læse svar på de spørgsmål, som Odense Kommune og Erhvervshus Fyn ikke nåede at svare på under webinaret  d. 16. april, hvor op mod 400 erhvervsfolk deltog.
 

BEMÆRK: Du skal sige ja til at åbne Microsoft Teams for at kunne afspille webinaret. Det kræver ikke en konto hos Microsoft Teams eller en registrering af nogen art. Vil du afspille webinaret på din smartphone, skal du downloade app'en Microsoft Teams.

 

 

 Spørgsmål Svar fra Erhvervskontakten
Kan vi forvente at renoveringen af fritidsfaciliteterne bliver fremrykket så vi hurtigere kan få fornuftige forhold til foreningerne. Der bliver fremrykket bredt på alle kommunens ejendomme i overensstemmelse med adgangsmuligheder og leverancer af materialer. Herunder også fritidsfaciliteter
Hvilke byggesager er gået hurtigere igennem? En liste?

Man kan henvende sig til byggesag - Anders Lisberg Jørgensen; anjo@odense.dk

 

 

Kommunen søger 120 rengøringsmedarbejdere, til rengøring på skoler og i institutioner. Hvordan vil I sikre kvaliteten i deres arbejde? Det vil vi gøre alt hvad vi kan for at sikre, ved at give grundig instruktion i den nye arbejdsbeskrivelse og -metode, og derudover tætter og en tættere dialog med medarbejderne og opfølgning på arbejdet fra rengøringslederne.

Hvis man som forening har fået penge fra en kommunal pulje til et projekt, der ikke vil kunne gennemføres inden tidsfristen grundet corona.

Er der så mulighed for at få tilladelse til at skyde projektet til f.eks. næste år og beholde pengene?

Kære Annette. Det kommer an på hvilket projekt det er. Du skal kontakte Dorte Ankjær for at tale scenariet igennem. Dortes mail er dan@odense.dk 

De tiltag der gøres for at fremskynde bla håndværker opgaver - kommer de til at ramme brancherne bredt?

Eller bliver det "kun" de virksomheder der har vundet håndværker udbuddet i 2019 ?

De opgaver der fremrykkes lige nu er opgaver, der var prioriteret midler til i 2020., og som nu rykkes frem. Aftalerne med rammeleverandørerne bliver honoreret og de opgaver der ligger ud over rammeaftalerne vil fortsat blive tilbudshentet.
Renovering af daginstitutioner, hvordan og hvor meget giver det til den lokale rådgivningsbranchen? De fremrykkede opgaver er mindre renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som projekteres af Odense Kommune og ikke forventes at give større opgaver til rådgivere.
Kan og vil Odense Kommune speede sagsbehandlingen op på byggetilladelser og godkendelser,
så vi kan skabe noget mere beskæftigelse på renoveringer og byggeprojekter?
 Ja
Fint med en hurtigere byggesagsbehandling, men er der også fokus på en mere smidig, mindre bureaukratisk og hurtigere planproces,
således der kan igangsættes mere byggeri og fastholdes arbejdspladser inden for både rådgivning og håndværk?
 Ja, på trods at hjemmearbejde forsøger man at speede op
Hvor og hvordan bliver rådgivningsarbejder med renovering af daginstitutioner og andre kommunale udbudt ? Rådgivningsopgaver følger hhv. tilbudsloven og udbudsloven. Der indhentes tilbud på mindre opgaver ved direkte henvendelse fra Odense Kommune jævnfør tilbudloven. EU udbud kører TED. 
 
Vil Odense Kommune fremskynde processen med at forme og godkende ny Kommuneplan/lokalplan, som givetvis vil have en stor beskæftigelsesmæssig betydning for byggebranchen. Odense Kommune har altid mulighed for, at fremme projekter der ikke ligger inden for den gældende kommuneplan, hvis der er et politisk ønske til det. Såfremt den gældende Kommuneplan kan rumme projektet kan det igangsættes straks, nogen gange sågar administrativt. I begge tilfælde skal det naturligvis ske inden for Planlovens rammer, herunder at procedurer for offentlighedens inddragelse overholdes.

 

Hvad vil i gøre for at hjælpe lokale foreninger? Vi har forudbetalt tilskud og sat betalinger i bero her i 2. kvartal. Her ud over guider vil foreningerne i forhold til de mange hjælpepakker det er muligt at søge. Der afholdes et webinar torsdag den 23. april kl. 1500-1630, hvor dette emne er hovedtemaet … og hvor alle er velkomne. Se vedhæftede invitation.

 

Kan og vil Odense Kommune speede sagsbehandlingen op på byggetilladelser og godkendelser,
så vi kan skabe noget mere beskæftigelse på renoveringer og byggeprojekter i fornyet form igen måske bruges til at få gang i beskæftigelsen igen.
Vi vil meget gerne medvirke til dette, hvis der er interesse hos parterne. 
Odense Kommune både vil og har allerede lavet tiltag som skal være med til at speede sagsbehandlingen op på de byggetilladelser, godkendelser og forespørgsler, som kan være med til at fremme beskæftigelsen for erhvervslivet. Det sker konkret ved stor fokus på, og ved tæt samarbejde med Erhvervskontakten, at prioritere disse sager.  

Odense Kommune både vil og har allerede lavet tiltag som skal være med til at speede sagsbehandlingen op på de byggetilladelser, godkendelser og forespørgsler, som kan være med til at fremme beskæftigelsen for erhvervslivet. Det sker konkret ved stor fokus på, og ved tæt samarbejde med Erhvervskontakten, at prioritere disse sager.  

 

Fremskyndelse af renoveringsopgaver af kommunens bygninger er fint. Det kan sammenkædes med ambitionen om Klimaforbedrede tiltag.
Energioptimeringsprojekter, som eksempelvis LED, udmærker sig ved udover at forbedre klimaet, også at være omkostningsneutrale.
Ja, på sigt vil Odense Kommune spare penge på driften. Så lad os komme i arbejdstøjet, så vi sammen kan skabe og fastholde lokale arbejdspladser.
Odense Kommune har gennemført en meget stor udskiftning af lyskilder til LED over de seneste år. Fremrykning af prioriterede opgaver i 2020 indeholder også energiforbedringer.

 

Er det rimeligt at almennyttige boligforeninger tilbyder genhusningslejligheder til håndværksfirmaer?
Dette er ulig konkurrence over for overnatningsindustrien, idet at disse foreninger er statsstøttet

 
De almene boligselskaber må gerne leje ud  ’udenfor den berettigede personkreds’, hvis boligerne ikke kan udlejes på normal vis. Det kræver ikke kommunal godkendelse at leje ud ’udenfor den berettigede personkreds’.

 

Som tech-virksomhed er vi i fuld gang med at udvikle fremtidens software til byggebranchen, men vi kan også se at vore hidtidige konsulent grundlag er mere eller mindre forsvundet fra en dag til en anden. Vi har derfor tænkt i "takeaway"-lignende retning og lanceret kursusvirksomhed, for rådgivere eller ledige, som ønsker omkvalificering i digitale værktøjer. Jeg oplever dog at det er meget svært at få tilgang og vejledning til jobcentre, positivlister etc, de vejledere som anbefaler deres ledige de rette kurser. Vil i gøre noget for at lokale leverandører vil få en nemmere proces på deres nye "takeaway" ydelser, ligesom i har gjort med "Sammen om Odense"?
 
Jobcenteret igangsætter opkvalificering ud fra arbejdsmarkedets behov og de lediges hurtigste vej til beskæftigelse. Det gøres med afsæt i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik og i udvalgets strategi for opkvalificering. Har du mere specifikke spørgsmål til et konkret kursusforløb, så er du altid velkommen til at kontakte vores jobcenterchef Gorm Hedegaard Hjelm Andersen på gha@odense.dk
 

 
Jeg syntes, at det er rigtig mange godt tiltag i gør. Hvad gør I ellers i samarbejde med de øvrige kommuner? De kommuner, som ikke har mulighed for at hjælpe deres kommunale indbyggere i job igen - for I udkonkurrerer jo de arbejdsløse i de kommuner, som ikke har samme muskler som Odense kommune.
 
Kommunerne på tværs af Fyn samarbejder om beskæftigelsesindsatsen,  herunder formidling af ledige på tværs af kommunegrænser og fælles opkvalificeringsforløb. Der er også en fælles dialog om tiltag som følge af corona.  
 
 
Har I nogle planer for indsatser for ledige akademikere og for at hjælpe dem, der dimitterer til sommer?
 
Jobrådgiverne i vores akademikerteam tager løbende telefonisk kontakt til nyledige akademikere. Under nedlukningen tilbyder vi digitale jobsøgningsforløb målrettet ledige med akademiske kompetencer.  Det vil vi også tilbyde dimittenderne til sommer, såfremt nedlukningen stadig gælder til den tid. 
 
Vi har brug for at få mere info om max antal på grupper, som i dag er 10 personer. Som I siger er vores branche hårdt ramt - vi har kunder der nu ringer og spørger hvad status er, da de gerne vil i gang med kurserne igen. Lægger I pres på regeringen for status?
 
Beskæftigelses- og socialforvaltningen følger naturligvis sundhedsstyrelsens retningslinjer- også når der er tale om kursusforløb og opkvalificering. Det betyder også, at der er åbnet for at gennemføre tilbud om vejledning og opkvalificering, såfremt forløbet kan gennemføres digitalt. Der er desuden i enkelte tilfælde mulighed for fysisk opkvalificering, hvis det kan føre til et specifikt job. Dette kan f.eks. være relevant indenfor rengøring
 
Andre kommuner har valgt at holde jobcentrene åbne, Odense kommune holder lukket for de personlige indsatser hvor andre holder åbne?
 
Jobcenterets åbningstider er uændrede, og  jobrådgiverne arbejder digitalt hjemmefra. Så det er muligt at komme i telefonisk kontakt med en jobrådgiver.
 
Er det rimeligt at almennyttige boligforeninger tilbyder genhusningslejligheder til håndværksfirmaer? dette er ulig konkurrence over for overnatningsindustrien idet at disse foreninger er statsstøttet
De almene boligselskaber må gerne leje ud  ’udenfor den berettigede personkreds’, hvis boligerne ikke kan udlejes på normal vis. Det kræver ikke kommunal godkendelse at leje ud ’udenfor den berettigede personkreds’.
 
Har man overvejet at lade de private aktører, vikarbureauerne, tage over hvor Jobcentrene har sluppet?
 
Jobcentrene har ikke sluppet de ledige men lukket ned for personlig kontakt i henhold til retningslinjerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Disse retningslinjer gælder også for private aktører og vikarbureauer, som måtte leverer ydelser på vegne af jobcentrene. Lige nu har jobcentrene telefonisk kontakt til de ledige, og vi formidler forsat arbejdskraft til virksomhederne.
 
Til Brian Dybro: Vil Odense Kommune/ BSF rette henvendelse til STAR for at få forlænget muligheden for virksomhedspraktik med mere end 4 uger (Ligesom under frikommuneforsøget), da mange især nyuddannet og brancheskiftere, skal kæmpe mod endnu flere med konkret erfaring?
 
Generelt mener jeg, at fire ugers virksomhedspraktik er tilstrækkeligt til at en ledig kan afprøve en ny branche eller arbejdsplads. Men for nogle målgrupper af ledige, for eksempel dimittender eller ledige langt fra arbejdsmarkedet, kan et længere praktikforløb være nødvendigt. Det gør vi løbende opmærksom på.
 
Kan man fra Odenses side lægge pres på den ordning, som lige nu forhandles omkring top-up af investorkroner (matchlån/vækstlån). Her tænkes også på evt. udenlandske/nye investorer, som ikke allerede er tilknyttet ordningen.
 
Hele det danske vækstlag med DVCA, DanBAN samt ledende aktører som eksempelvis Managing Partner Tommy Andersen fra fonden byFounders har både har lagt og ligger pres på regeringen, for at sikre at hjælpepakkerne også rammer vækstlaget med iværksætterne. Artiklen fra Bootstrapping beskriver meget godt hvad status er i øjeblikket. En anbefaling kunne være at modtage nyhedsbrevet fra Bootstrapping for at holde overblikket
Herfra ikke et spørgsmål, men en stor ros til Odense Kommune og Erhvervshus Fyn samt deltagende politikere for et godt og informativt webinar.
 
 Mange tak
 
God ide med task force gruppe inden for turistbranchen. Hvem sidder i denne gruppe, hvis vi har input?
 
Søren Brønserud fra Bystrategi & Vækst i Odense Kommune og Mads Asbild fra Destination Fyn er tovholdere på projektet. Søren Brønserud kan kontaktes på sobro@odense.dk i forhold til input.
 
Laver Odense Kommune på hjemmesiden svar på de her stillede spørgsmål, som ikke besvares under webinaret?
 
 Ja
MitOdense stille gerne dets kompetencer til rådighed for at få danskerne til at holde sommerferie i Odense og på Fyn. Et område vi allerede har fokus på. Fyn har jo en stor fantastisk badestrand hele vejen rundt. Vh. Hannibal Klok/MitOdense
 
 Tak for tilbuddet til MitOdense. Vi samarbejder gerne.
Skuffet over, at der ikke bliver talt eller taget stilling til oplevelsesbranchen, som nok af en af de brancher, der hårdest ramt.
 
Odense Kommune har meget tæt kontakt med de events, som kommunen har en kontrakt eller et samarbejde med. Som det ser ud pt. har de fleste aflyste store events mulighed for at få hjælp fra de statslige hjælpepakker. - Og der udover kan virksomheder inden for oplevelsesbranchen søge virksomhedspakker på lige fod med virksomheder inden for andre brancher. Vejledning til dette kan fås hos Erhvervshus Fyn.  https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/
 
 
Rigtig mange medarbejdere (både kommunalt og privat-ansatte) er hjemsendt med fuld løn hvilket på sigt kommer til at resultere i en enorm regning, som lige om lidt skal tilbagebetales. Er kommunerne tilfredse med denne ordning, eller vil det være hensigtsmæssigt, at ordningen reguleres således "lønnen" til de hjemsendte medarbejdere reduceres til evt. 75% (disse medarbejdere har trods alt begrænsede omkostninger til transport, kultur, sport mv i denne periode) principielt, så har en stor del af denne gruppe ved reelt et større rådighedsbeløb end da de gik på arbejde. Kunne disse 25% ikke bruges bedre (klogere)?
 
Som kommune følger vi de regler som udstukket af regeringen og KL. Det betyder at vi har hjemsendt alle medarbejdere, der ikke varetager kritisk drift/ funktioner eller er en del af genåbningen af skoler og dagtilbud. Medarbejdere der er hjemsendt arbejder hjemmefra og modtager deres sædvanlige løn for det.   
 
 
Super godt initiativ!
 
 Mange tak
Webinarer kan bruges til mange formål fra kommunen fremadrettet! Godt initiativ
 
 Mange tak
Er det ikke på tide at Odense Kommune prioriterer de lokale erhvervsdrivende , og dropper SKI aftalen. Man kan ikke med rette appellere til at man handler lokalt i disse Corona tider, når ens egen kommune på en lang række punkter vælger at handle på SKI aftalen, og handler udenfor kommunen, netop i denne situation hvor en lang række erhvervsdrivende har det meget svært. Man burde vise at man vil ens egne lokale erhvervsliv. Det ville være rart om kommunens politikere og embedsmænd ville melde klart ud hvordan man stiller sig til ovenstående.
 
Odense Kommune ønsker at understøtte og handle med lokale virksomheder, men det er desværre ikke altid muligt, fordi Odense Kommune skal overholde udbudsreglerne og allerede indgåede aftaler. Odense Kommune gør, hvad der er praktisk muligt, inden for de nuværende rammer, fx ved at tildele mindre kontrakter, der ikke er udbudspligtige, til lokale virksomheder. 
 
 
Vil kommunen ligge flere møder og kursuser ude i de lokale virksomheder?
 
Odense Kommune afholder allerede konferencer mv. i lokalområdet, medmindre konferencens formål tilsiger andet. Odense Kommune har ikke udbudt nogen aftale på området, og har derfor god mulighed for at vælge blandt egnede lokale leverandører. 
 
 
Vi har også brug for at I bruger lokale eksterne private konsulenter. Er det et værktøj i vil bruge?
 
Der ses først og fremmest på kompetencematch i forhold til den konkrete opgave, men hvis den rette lokale aktør findes, vælges denne selvfølgelig meget gerne. 
 
Kan og vil Odense Kommune speede sagsbehandlingen op på byggetilladelser og godkendelser, så vi kan skabe noget mere beskæftigelse på renoveringer og byggeprojekter kan i fornyet form igen måske bruges til at få gang i beskæftigelsen igen. Vi vil meget gerne medvirke til dette, hvis der er interesse hos parterne. Ole Frank Rasmussen og Esben Seerup, TV 2/Fyn
 
 Borgmesteren svarede at det kunne man godt forestille sig igen
Som flere skriver - Hvad gør Odense kommune for at bruge lokale rådgivere i stedet for fra andre landsdele? Selvfølgelig skal det være til en konkurrencedygtig pris.
 
Der ses først og fremmest på kompetencematch i forhold til den konkrete opgave, men hvis den rette lokale aktør findes, vælges denne selvfølgelig meget gerne. 
 
Kan man forvente en udvidelse af hjælpe pakkerne når vi i oplevelsesbranchen ikke kan holde arrangementer før efter 31/8?
 
Kulturministeriet og Erhvervsministeriet kigger løbende på behov for hjælpepakker til kultur- og oplevelsesbranchen. Hjælpepakker er et statsligt anliggende, og ikke noget kommuner har lov til at udbyde. Lokalt forsøger vi derudover at gøre hvad vi kan. Vi har f.eks. vedtaget en Erhvervspakken, som løbende bliver udviklet og udvidet. 
 
Turisme Taskforce på Fyn. Sig til, hvis vi i IT-Branchen kan bidrage med viden omkring digitale løsninger i forhold til indsatsen for at få turismen til Fyn.
 
 Tak for tilbuddet. Vi samarbejder gerne.
Konkurrenceevne, leveringshastighed og omstillingsevne er alfa og omega for at kunne forsøge at indhente noget af det tabte og vinde ordrer på kort og længere sigt. Derfor bør Odense (og andre kommuner) gøre noget ekstra for at stimulere automatiseringen i Danmark. Det kan jo gavne både den danske robotindustri med mange jobs på Fyn og den danske produktion samt offentlige sektor bredt set, at der bliver investeret og optimeret målrettet og ambitiøst. Måske kan man foreslå en automationshjælpepakke til danske arbejdspladser, hvor kommuner kan assistere virksomheder midlertidigt med likviditet til automationsinvesteringer.
 

Vi tager inputtet med i vores videre overvejelser.

Lige nu arbejder vi på en ny erhvervs- og vækstpolitik, hvor den fynske robotklynge naturligvis skal have en afgørende rolle.

 
Vil nye virksomheder kunne byde ind på opgaverne eller planlægger i alene at benytte allerede kvalificerede leverandører?
 
Det afhænger helt af hvilket område, der er tale om. På visse områder har man rammeaftaler, og her er konkurrencen kun åben hvert fjerde år. Andre opgavetyper løses via løbende kontraktindgåelser, og her er konkurrencen som udgangspunkt åben for alle. Kommunens udbudsplan kan ses på /erhverv/udbud/udbudsplan. Visse håndværkeropgaver bydes ud via Comdia.dk, hvor virksomheder kan tilmelde sig leverandørlisten.  
 
Påtænker Odense Kommune at benytte lokale aktøren nå det gælder indkøb af vare frem for at man kun bruger SKI aftaler ?
 
Odense Kommune ønsker at understøtte og handle med lokale virksomheder, men det er desværre ikke altid muligt, fordi Odense Kommune skal overholde udbudsreglerne og allerede indgåede aftaler. Odense Kommune gør, hvad der er praktisk muligt, inden for de nuværende rammer, fx ved at tildele mindre kontrakter, der ikke er udbudspligtige, til lokale virksomheder.
 
 Kommer det til at handle meget om jobsøgende? Tiden er så knap.  Nej
 God informativ orientering om aktuelle lokale initiativer.  Mange tak
 Hvad vil I gøre for at hjælpe lokale indenfor oplevelsesbranchen? F.eks. eventbureauer. Vi har ikke på nuværende tidspunkt en målrettet indsats mod eventbureauer. De har – ligesom alle andre fynske virksomheder – mulighed for at bruge Erhvervshus Fyns Corona-task force og få sparring på de økonomiske hjælpepakker, der er tilgængelige. Derudover kan lokale virksomheder inden for oplevelsesbranchen via Destination Fyn få sparring om digitalisering, sociale medier osv. så de kan bruge tiden til at fintune deres virksomheder til disse tider. 
Vi ser heldigvis mange kreative initiativer rundt omkring, hvor forretningsmodeller bliver nytænkt og tilpasset, så man selv under nuværende restriktioner kan engagere sine mulige kundegrupper – fx via virtuelle ture, webinarer og lignende. 
Find mere information her: https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/aktiviteter/corona

Derudover øger vi markedsføringspresset gennem en målrettet national kampagne, der skal få danskerne til at indse herlighederne ved Fyn og øerne og få lyst til at tilbringe ferien her, hvor fokus bliver på 3 hovedspor:
Outdoor
Kyst & Natur
Kultur & storby
 

 


Borgmesterforvaltningen