Spring til indhold

Til dig, der er virksomhedsejer

Hjælp til svar på spørgsmål om din virksomhed og Covid-19 (coronavirus)

Hvor kan jeg få hjælp og vejledning til mine spørgsmål om corona og min virksomhed?

På Erhvervskontaktens side om corona og din virksomhed har vi samlet et overblik over, hvor du kan få hjælp og vejledning - og med hvad. Du kan også ringe til Erhvervskontaktens hotline

 

Smittet med Covid-19?

Der er særlige regler for sygedagpenge og refusion, når en medarbejder eller selvstændig erhvervsdrivende er smittet med Covid-19 eller har været i kontakt med en person smittet med Covid-19. Læs mere på virk.dk

Har du spørgsmål så ring til Refusion & Sygedagpenge på 6375 8300.

 

Til dig, der har genåbnet din café eller restaurant

Odense Kommune støtter op om genåbningen af restauranter og caféer ved at lempe på reglerne for udeservering frem til og med august 2020. se mere i det midlertidigt regulativ for lån af arealer til udeservering.

 

Til dig, der gerne vil oprette en virksomhedspraktik eller en stilling med løntilskud

Fra d. 27. maj er der igen åbnet mulighed for at oprette virksomhedspraktikker og løntilskud. Du kan få assistance og svar på dine spørgsmål ved at kontakte Virksomhed og Arbejdskraft på 6375 6363 eller virksomhedsservice@odense.dk , eller du kan tage direkte kontakt til den virksomhedskonsulent, du plejer at samarbejde med.   

 

Til dig, der fremsender fakturaer til Odense Kommune

Økonomiudvalget vedtog den 17/3 2020 en hjælpepakke til erhvervslivet. Et af initiativerne er, at der sættes ekstra fokus på at reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer. Det betyder konkret, at virksomhederne skal fremsende fakturaer som normalt, og at Odense Kommune vil sikre en hurtigt betaling for at hjælpe med at forbedre virksomhedernes likviditet. Økonomiafdelingerne i forvaltningerne vil betale regningerne per dags dato frem for til den anførte betalingsfrist. Regningerne håndteres hurtigst muligt i den rækkefølge, de ligger (modtagelsesdato), og betales efter fakturaen er godkendt i den afdeling, som har bestilt varen/ydelsen.

 

Se nyheden om Erhvervspakken her.

 

Varelevering i Odense - tidsregler og miljøzoner (opdateret 25.05.2020)

Odense Kommune har dispenseret fra alle administrative bestemmelser eller påbud, der fastsætter støjkrav og tidsbegrænsning for levering af dagligvarer til butikkerne. Dispensationen ophørte den 18. maj 2020, så varelevering atter foregår efter administrative bestemmelser eller påbud.

 

Odense Kommune har også dispenseret fra bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. Dispensationen ophørte den 16. maj 2020. Du skal derfor følge gældende regler og bestemmelser i miljøzonen.

 

Webinar med Odense Kommune og Erhvervshus Fyn den 16. april 2020

Se spørgsmål og svar fra webinaret, hvor op mod 400 erhvervsfolk deltog.

By- og Kulturforvaltningen