Spring til indhold

Til dig der er i behandling for misbrug, eller som er socialt udsat

Anvisninger, svar på spørgsmål m.m. til dig der er i behandling for misbrug eller som er socialt udsat i forbindelse med Covid-19 (coronavirus).

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev sendt hjem fredag den 13. marts grundet risikoen for smitte med coronavirus/covid-19. Siden er der åbnet op på flere områder, og hjælpen til de mest udsatte borgere har gennem hele perioden været sikret med en række forskellige tiltag.

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit stofmisbrug?

Ja, Behandlingscenter Odense fortsætter behandlingen men begrænser kontakten mellem borgere og medarbejdere for at begrænse smitten mest muligt.  Flest mulige i substitutionsbehandling får udleveret medicin til en længere periode end sædvanligt, så du ikke skal komme i behandlingscenteret så tit.

Heroinudlevering fortsætter som hidtil for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af stoffet. Men for at få færrest ind i klinikken ad gangen, lukkes borgerne ind i mindre hold. Der vil fortsat være udlevering fra sundhedsbussen uden for varmestuen i Bolbro.

Unge og Rusmidler har igen åbent for fysiske samtaler i et vist omfang, samtidig er der stadig mulighed for telefonbehandling 

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit alkoholmisbrug?

Ja, Alkoholbehandlingen fortsætter behandlingen, og det er igen muligt at modtage fysiske samtaler, samtidig vil behandlingssamtaler også kunne foretages over telefon, hvis du ønsker det.

 

Kan jeg bo og opholde mig på forsorgshjemmet St. Dannesbo og Dannesbohus?

Ja, forsorgshjemmet St. Dannesbo og Det alternative plejehjem Dannesbohus holder stadig åben. Såfremt du bor på St. Dannesbo, men har egen bolig, skal du ikke opholde dig på forsorgshjemmet, men du kan få en kontaktperson tilknyttet.

Rådgivningssamtaler med borgere i udslusningsforløb afholdes per telefon. Der tages forholdsregler vedr. servering af mad.  

 

Kan jeg stadig få hjælp hos Krisecenter Odense?

Der er fortsat et tilbud for voldsramte kvinder og deres børn, og kapaciteten på krisecenteret er udvidet frem til 1. august.  

 

Kan jeg stadig få besøg af venner og familie på det tilbud, hvor jeg opholder mig / er indskrevet? 

Social- og Indenrigsministeriet har besluttet, at der fortsat skal gælde en række restriktioner for pårørendes besøg på døgntilbud. Der er ikke længere et besøgsforbud. Men det er fortsat ikke muligt frit at besøge familie og venner på krisecentre, forsorgshjem og herberger i Odense Kommune, hverken i fællesarealer eller i beboernes egen bolig. 

Pårørende kan fortsat besøge:


Borgere der er i kritisk tilstand pga. sygdom

Borgere der er døende

Borgere der er mindreårige og skal besøges af forældre eller andre nære pårørende

Borgere som mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne, og derfor har et helt særligt behov for besøg


Beboere, som ikke er omfattet af en af disse undtagelser, kan nu også få besøg. Der er mulighed for besøg fra 1-2 faste besøgspersoner blandt de nære pårørende. Besøgspersonerne udpeges i dialog mellem beboeren, de pårørende og tilbuddet.

Det er det enkelte tilbud, der fastsætter rammerne for besøget. Besøget skal ske i kontrollerede rammer og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Besøg fra de udpegede besøgspersoner vil som udgangspunkt skulle foregå udenfor. I særlige tilfælde kan besøget finde sted på beboerens eget værelse.


Tilbuddene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg for at skabe den størst mulige sikkerhed for både beboere, pårørende og personale. Personalet vil derfor spørge dig, om du har eller har haft symptomer.


Kun personer, der er uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, og som har været uden symptomer i 48 timer før besøget, kan komme på besøg. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskel-smerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.


Hvis du ønsker at aflægge en beboer besøg skal du gøre følgende:


Kontakt stedet pr. telefon og aftal tidspunkt og rammer for dit besøg. (besøg uden aftale er ikke muligt)

Når du ankommer, ledsager personalet dig til det sted, hvor I kan møde hinanden.

Der er en række forholdsregler, vi vil bede dig overholde. Eventuelle lokale forhold på det sted, du besøger, vil personalet vejlede dig omkring, når de tager imod dig.

 

Kan jeg stadig få støtte og hjælp som hjemløs?

Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team kan både holde fysiske samtaler og samtaler over telefon. Udsatteambassadøren vil som udgangspunkt gå sine runder 2-3 timer hver formiddag i hverdagene. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg som socialt udsat eller hjemløs bliver smittet med coronavirus? 

Fra tirsdag d. 7. april er der åbnet et nødherberg i Odense, så hvis du er hjemløs eller socialt udsat og har milde eller moderate symptomer på eller er testet positiv for coronavirus, kan du få plads her og få støtte og hjælp. Hvis du har et misbrug, kan vi også hjælpe med kontakt til vores behandlingscenter, mens du er på nødherberget.

 

Holder væresteder, varmestuer, sundhedsrum og stofindtagelsesrum åben?

Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade har åbent fra 20.00-08.00 og om dagen fra 11.00-15.00. Her vil blive serveret varm frokost. Der vil kun være 10 personer i frokoststuen ad gangen.

Sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet har åbent på hverdage mellem 08.00-14.00.

Dagvarmestuerne i Nørregade og Bolbro er åbne igen.

Værested ØST i Egeparken er lukket men forventes genåbnet i uge 21 eller 22.   

 

Reden holder åbent i dagtimerne, men vil være lukket om natten. Såfremt man har brug for et sted at sove, er natvarmestuen i Østergade åben.

 

Paraplyen åbner igen 18. maj.


 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen