Spring til indhold

Til dig der er i behandling for misbrug, eller som er socialt udsat

Anvisninger, svar på spørgsmål m.m. til dig der er i behandling for misbrug eller som er socialt udsat i forbindelse med Covid-19 (coronavirus).

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem grundet risikoen for smitte med coronavirus/covid-19. Dette påvirker naturligvis også Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men hjælpen til de mest udsatte borgere sikres med en række forskellige tiltag. 

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit stofmisbrug?

Ja, Behandlingscenter Odense fortsætter behandlingen men begrænser kontakten mellem borgere og medarbejdere for  at begrænse smitten mest muligt.  Flest mulige i substitutionsbehandling får udleveret medicin til en længere periode end sædvanligt, så du ikke skal komme i behandlingscenteret så tit. Udlevering af substitutionsmedicin vil så vidt muligt ske ved bagdøren, så færre kommer ind i centeret.  Heroinudlevering fortsætter som hidtil for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af stoffet. Men for at få færrest ind i klinikken ad gangen, lukkes borgerne ind i mindre hold. Der vil fortsat være udlevering fra sundhedsbussen uden for varmestuen i Bolbro. 
 
Unge og Rusmidler lukker ned for borgerfremmøde. Samtaler foretages over telefon. Sygeplejersker kører ud med medicin, så de unge ikke skal ind på Slotsgade eller behandlingscenteret. 
 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit alkoholmisbrug?

Ja, Alkoholbehandlingen fortsætter behandlingen, dog vil behandlingssamtaler foretages over telefon. De mest udsatte borgere vil blive prioriteret og kan tilbydes samtaler i Bjergegade, hvor der også kan tilbydes akut afrusning af læge. Der indskrives i den kommende periode ikke nye borgere. 
 

Kan jeg bo og opholde mig på forsorgshjemmet St. Dannesbo og Dannesbohus?

Ja, forsorgshjemmet St. Dannesbo og Det alternative plejehjem Dannesbohus holder stadig åben, men med en mindre bemanding. Såfremt du bor på St. Dannesbo, men har egen bolig, skal du ikke opholde dig på forsorgshjemmet, men du kan få en kontaktperson tilknyttet.

De fleste aktiviteter på St. Dannesbo vil blive aflyst, herunder fodbold og værkstedsaktiviteter. Rådgivningssamtaler med borgere i udslusningsforløb afholdes per telefon. Der tages forholdsregler vedr. servering af mad., og du må ikke have gæster med på St. Dannesbo.   
 

Kan jeg stadig få hjælp hos Krisecenter Odense?

Der vil  fortsat være et tilbud for voldsramte kvinder og deres børn, da driften af Krisecenter Odense opretholdes omend med en mindre bemanding. Alle rådgivnings-samtaler afholdes per telefon. Besøg og udgående aktiviteter  er kun tilladt i begrænset omfang. 
 

Kan jeg stadig få støtte og hjælp som hjemløs?

Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team vil som udgangspunkt afholde samtaler over telefon. Har du et akut behov, kan der aftales besøg eller møde. Udsatteambassadøren vil som udgangspunkt gå sine runder 2-3 timer hver formiddag i hverdagene. 
 

Holder væresteder, varmestuer, sundhedsrum og stofindtagelsesrum åben?

Værested ØST i Egeparken lukkes.
 
Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade har åbent fra 20.00-08.00 og sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet har åbent på hverdage mellem 08.00-14.00. Dette gælder så længe, der er personaledækning. 

Dagvarmestuen i Nørregade og Bolbro lukkes. 
 
Reden holder åbent så længe, der er personaledækning.
 
Paraplyen har lukket.  
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen