Spring til indhold

Til dig der er i behandling for misbrug, eller som er socialt udsat

Anvisninger, svar på spørgsmål m.m. til dig der er i behandling for misbrug eller som er socialt udsat i forbindelse med Covid-19 (coronavirus).

Herunder kan du læse spørgsmål og svar omkring misbrugsbehandling og socialt udsatte. 

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit stofmisbrug?

Ja, Behandlingscenter Odense fortsætter behandlingen men begrænser kontakten mellem borgere og medarbejdere for at begrænse smitten mest muligt.  Flest mulige i substitutionsbehandling får udleveret medicin til en længere periode end sædvanligt, så du ikke skal komme i behandlingscenteret så tit.

Heroinudlevering fortsætter som hidtil for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af stoffet. Men for at få færrest ind i klinikken ad gangen, lukkes borgerne ind i mindre hold. Der vil fortsat være udlevering fra sundhedsbussen uden for varmestuen i Bolbro.

Unge og Rusmidler har åbent for samtaler, primært digitale samtaler, men det er stadig muligt at få en fysisk samtale.

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit alkoholmisbrug?

Ja, Alkoholbehandlingen fortsætter behandlingen, og det er igen muligt at modtage fysiske samtaler, samtidig vil behandlingssamtaler også kunne foretages over telefon, hvis du ønsker det.

 

Kan jeg bo og opholde mig på forsorgshjemmet St. Dannesbo og Dannesbohus?

Ja, forsorgshjemmet St. Dannesbo og Det alternative plejehjem Dannesbohus holder stadig åben. Såfremt du bor på St. Dannesbo, men har egen bolig, skal du ikke opholde dig på forsorgshjemmet, men du kan få en kontaktperson tilknyttet.

Rådgivningssamtaler med borgere i udslusningsforløb afholdes per telefon. Der tages forholdsregler vedr. servering af mad.  

 

Kan jeg stadig få hjælp hos Krisecenter Odense?

Der er fortsat et tilbud for voldsramte kvinder og deres børn, og kapaciteten på krisecenteret er udvidet frem til 1. august.  

 

Kan jeg stadig få besøg af venner og familie på det tilbud, hvor jeg opholder mig / er indskrevet? 

På grund af det  høje smittetal er Odense nu kommet på listen over kommuner, hvor der gælder et generelt indendørs besøgsforbud på sociale tilbud.

 

Besøgsforbuddet gælder kun på de tilbud, hvor der er borgere i risikogruppen

Besøgsforbuddet på de indendørs arealer gælder dog kun på de tilbud i Odense Kommune, hvor der konkret er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe.

 

Besøg på udendørsarealer er fortsat tilladt

Der er som udgangspunkt fortsat fri adgang til besøg på udendørsarealer. Der kan dog være fastsat restriktioner på det enkelte tilbud, hvis særlige forhold gør sig gældende.                            

 

Besøg i kritiske situationer er fortsat tilladt

På tilbud, der bliver omfattet af de nye besøgsrestriktioner, vil det fortsat som hidtil være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i kritiske situationer.

Pårørende kan fortsat besøge:

·        Borgere der er i kritisk tilstand pga. sygdom

·        Borgere der er døende

·        Borgere der er mindreårige og skal besøges af forældre eller andre nære pårørende

·        Borgere som mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne, og derfor  har et helt særligt behov for besøg.

Besøg fra udpegede besøgspersoner er fortsat tilladt

Der er stadig mulighed for besøg af 1-2 faste besøgspersoner, i det omfang tilbuddets ledelse har tilladt, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i på borgeren eget værelse/lejlighed. Der kan ikke længere gives tilladelse til besøg på fællesarealerne inde på tilbuddet - medmindre naturligvis det er en kritisk situation.

 

Tilbuddets ledelse kan desuden beslutte, at de to faste besøgspersoner også må besøge beboerne i værelset/boligen, hvis det vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis borgeren har egen udendørs indgang til værelset/boligen. Der må dog maksimalt være to besøgende ad gangen sammen med beboeren.

 

Hvis tilbuddets ledelse har indrettet et besøgsrum, kan besøg fra de faste besøgspersoner også foregå her. Ellers skal besøg fra de 2 udpege besøgspersoner ske udendørs. 

 
Du kan også få besøg af en særlig pårørende
Udover de faste 1-2 besøgspersoner skal tilbuddet udpege én særlig nær pårørende til beboeren. Den særlige pårørende kan altid besøge beboeren i eget værelse/bolig.

Det er stadig det enkelte tilbud, der fastsætter rammerne for besøget. Besøget skal generelt ske i kontrollerede rammer og ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er nødvendigt for at skabe sikkerhed for både beboere, pårørende og personale. Skal du på besøg, vil personalet derfor spørge dig, om du har eller har haft symptomer på Covid-19.

Kun personer, der er uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, og som har været uden symptomer i 48 timer før besøget, kan komme på besøg. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Hvis du ønsker at besøge en beboer, opfordrer vi derfor til, at du inden besøget kontakter stedet pr. telefon og aftaler tidspunkt og rammer for dit besøg. 

 

Kan jeg stadig få støtte og hjælp som hjemløs?

Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team kan både holde fysiske samtaler og samtaler over telefon. Udsatteambassadøren vil som udgangspunkt gå sine runder 2-3 timer hver formiddag i hverdagene. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg som socialt udsat eller hjemløs bliver smittet med coronavirus? 

Fra tirsdag d. 7. april er der åbnet et nødherberg i Odense, så hvis du er hjemløs eller socialt udsat og har milde eller moderate symptomer på eller er testet positiv for coronavirus, kan du få plads her og få støtte og hjælp. Hvis du har et misbrug, kan vi også hjælpe med kontakt til vores behandlingscenter, mens du er på nødherberget.

 

Holder væresteder, varmestuer, sundhedsrum og stofindtagelsesrum åben?

Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade har åbent fra 20.00-08.00 og om dagen fra 11.00-15.00. Her vil blive serveret varm frokost. Der vil kun være 10 personer i frokoststuen ad gangen.

Sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet har åbent på hverdage mellem 08.00-14.00.

Dagvarmestuerne i Nørregade og Bolbro er åbne igen.

Værested ØST i Egeparken er åbent.

Reden holder åbent i dagtimerne, men vil være lukket om natten. Såfremt man har brug for et sted at sove, er natvarmestuen i Østergade åben.

Paraplyen er åben.

 

Har jeg som borger mulighed for at få udleveret gratis mundbind?

Ja, du kan få udleveret gratis mundbind 5-10 stk. hvis du er på kontanthjælp, på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er socialt udsat. Du kan i listen herunder, se hvor du kan få udleveret mundbind henne. 

Udlevering af mundbind:

Jobcenter Odense,  Tolderlundsvej 2
Borgerservice,  Banegårdscentret Odense
Uddannelse,  Vindegade 18
Unge & Rusmidler, Slotsgade 7
VIVO,  Vollsmose Alle 14
Alkoholbehandlingen,  Bjergegade 15C
Paraplyen,  Nørregade 77        
Kirkens Korshærs varmestue, Højstrupvej 59
Kirkens Korshærs varmestue,  Nørregade 40
Dagvarmestuen,  Østerbro
Det Grønlandske Hus,  Nordatlantisk Promenade 1
Reden,  Pjentedamsgade 36
Værested Øst,  Egeparken 158 B
St.Dannesbo,  Bryllevej 20
Behandlingscenter Odense,  Grønlandsgade 13                        
WG Produktion,   Wichmannsgade 10-12
SV Produktion,  Sanderumvej 113C
Kirkens Korshærs Herberg  Benedictsgade 23 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen