Spring til indhold

Til dig der er i behandling for misbrug, eller som er socialt udsat

Anvisninger, svar på spørgsmål m.m. til dig der er i behandling for misbrug eller som er socialt udsat i forbindelse med Covid-19 (coronavirus).

Herunder kan du læse spørgsmål og svar omkring misbrugsbehandling og socialt udsatte. 

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit stofmisbrug?

Ja, Behandlingscenter Odense fortsætter behandlingen men begrænser kontakten mellem borgere og medarbejdere for at begrænse smitten mest muligt.  Flest mulige i substitutionsbehandling får udleveret medicin til en længere periode end sædvanligt, så du ikke skal komme i behandlingscenteret så tit.

Heroinudlevering fortsætter som hidtil for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af stoffet. Men for at få færrest ind i klinikken ad gangen, lukkes borgerne ind i mindre hold. Der vil fortsat være udlevering fra sundhedsbussen uden for varmestuen i Bolbro.

Unge og Rusmidler har åbent for samtaler, primært digitale samtaler, men det er stadig muligt at få en fysisk samtale.

 

Kan jeg stadig modtage behandling for mit alkoholmisbrug?

Ja, Alkoholbehandlingen fortsætter behandlingen, og det er igen muligt at modtage fysiske samtaler, samtidig vil behandlingssamtaler også kunne foretages over telefon, hvis du ønsker det.

 

Kan jeg bo og opholde mig på forsorgshjemmet St. Dannesbo og Dannesbohus?

Ja, forsorgshjemmet St. Dannesbo og Det alternative plejehjem Dannesbohus holder stadig åben. Såfremt du bor på St. Dannesbo, men har egen bolig, skal du ikke opholde dig på forsorgshjemmet, men du kan få en kontaktperson tilknyttet.

Rådgivningssamtaler med borgere i udslusningsforløb afholdes per telefon. Der tages forholdsregler vedr. servering af mad.  

 

Kan jeg stadig få hjælp hos Krisecenter Odense?

Der er fortsat et tilbud for voldsramte kvinder og deres børn, og kapaciteten på krisecenteret er udvidet frem til 1. august.  

 

Kan jeg stadig få besøg af venner og familie på det tilbud, hvor jeg opholder mig / er indskrevet? 

Det er nu igen muligt at få besøg, som tidligere. Besøg på både indendørs og udendørs arealer skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde, og besøg skal ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Kan jeg stadig få støtte og hjælp som hjemløs?

Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team kan både holde fysiske samtaler og samtaler over telefon. Udsatteambassadøren vil som udgangspunkt gå sine runder 2-3 timer hver formiddag i hverdagene. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg som socialt udsat eller hjemløs bliver smittet med coronavirus? 

Fra tirsdag d. 7. april er der åbnet et nødherberg i Odense, så hvis du er hjemløs eller socialt udsat og har milde eller moderate symptomer på eller er testet positiv for coronavirus, kan du få plads her og få støtte og hjælp. Hvis du har et misbrug, kan vi også hjælpe med kontakt til vores behandlingscenter, mens du er på nødherberget.

 

Holder væresteder, varmestuer, sundhedsrum og stofindtagelsesrum åben?

Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade har åbent fra 20.00-08.00 og om dagen fra 11.00-15.00. Her vil blive serveret varm frokost. Der vil kun være 10 personer i frokoststuen ad gangen.

Sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet har åbent på hverdage mellem 08.00-14.00.

Dagvarmestuerne i Nørregade og Bolbro er åbne igen.

Værested ØST i Egeparken er åbent.

Reden holder åbent i dagtimerne, men vil være lukket om natten. Såfremt man har brug for et sted at sove, er natvarmestuen i Østergade åben.

Paraplyen er åben.

 

Har jeg som borger mulighed for at få udleveret gratis mundbind?

Ja, du kan få udleveret gratis mundbind 5-10 stk. hvis du er på kontanthjælp, på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er socialt udsat. Du kan i listen herunder, se hvor du kan få udleveret mundbind henne. 

Udlevering af mundbind:

Jobcenter Odense,  Tolderlundsvej 2
Borgerservice,  Banegårdscentret Odense
Uddannelse,  Vindegade 18
Unge & Rusmidler, Slotsgade 7
VIVO,  Vollsmose Alle 14
Alkoholbehandlingen,  Bjergegade 15C
Paraplyen,  Nørregade 77        
Kirkens Korshærs varmestue, Højstrupvej 59
Kirkens Korshærs varmestue,  Nørregade 40
Dagvarmestuen,  Østerbro
Det Grønlandske Hus,  Nordatlantisk Promenade 1
Reden,  Pjentedamsgade 36
Værested Øst,  Egeparken 158 B
St.Dannesbo,  Bryllevej 20
Behandlingscenter Odense,  Grønlandsgade 13                        
WG Produktion,   Wichmandsgade 10-12
SV Produktion,  Sanderumvej 113C
Kirkens Korshærs Herberg  Benediktsgade 23 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen