Spring til indhold

Oftest stillede spørgsmål til ældre- og handicapområdet

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (coronavirus) og vaccination mod Covid-19 på ældre- og handicapområdet.

Hvornår får jeg tilbudt Covid-19-vaccination?

Du vil få besked i e-Boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Du kan se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender her.

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger det faglige grundlag for den prioriterede rækkefølge af vaccinationsindsatsen. Odense Kommune har ingen mulighed for at rykke målgrupper rundt i vaccinationsindsatsen. 

 

Hvordan bestiller jeg en tid til vaccination mod COVID-19?

Når du har fået brev om vaccination via e-Boks eller posten, og hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du selv (eller med hjælp fra pårørende) gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination. Det er vigtigt, at du hurtigt booker tid, når du har modtaget brevet.

 

Hvis du har brug for hjælp til at booke tid, kan du ringe til Region Syddanmarks Corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage fra kl. 8-18 for at få hjælp. Husk dog kun at ringe dertil for at få hjælp, når du har fået brev om indkaldelse til vaccination. 

 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på flere spørgsmål om vaccination mod COVID-19.

 

Hvordan foregår vaccinationen?

Du skal møde op på vaccinationsstedet så tæt på den bestilte tid som muligt og følge anvisningerne på stedet.

Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Personalet vil også bære værnemidler. Vaccinationerne foretages altid under lægeligt ansvar, men du vil møde forskellige sundhedspersoner. 

Som regel gives vaccinen ind i musklen i overarmen. Der indsprøjtes 0,3 mL vaccine opløst i sterilt saltvand. Efter vaccinationen skal du vente i nærheden i 15 minutter, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion.

Du kan læse mere om Covid-19-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvis jeg er immobil, kan jeg så blive vaccineret hjemme?

Hvis du er immobil og har brug for at blive vaccineret hjemme, skal du ringe til Odense Kommunes hovednummer på 66 13 13 72. Her vil en medarbejder vurdere, om du opfylder kriterierne for at kunne blive vaccineret hjemme. 

Hvis du har brug for hjælp til transport til vaccinationscentret i Odense, kan du læse mere her.

 

Hvor kan man få vaccinen mod COVID-19 i Odense?

Region Syddanmarks vaccinationscenter i Odense ligger på Athenevænget i Odense SV

Læs mere om de syddanske vaccinationscentre på Region Syddanmarks hjemmeside

 

Hvordan foregår transport til og fra vaccinationsstedet i Odense?

Hvis du ønsker at tage imod tilbud om vaccination mod COVID-19, skal du som udgangspunkt selv sørge for at komme derhen eller få en af dine pårørende til at køre dig. Har du ikke mulighed for dette, kan du gøre følgende:

Du kan også benytte din bevillig til lægekørsel, hvis du har en sådan.

Læs mere om mulighederne for at få hjælp til kørsel til vaccinationscentret

 

 

Må jeg besøge min pårørende på plejehjem eller bosted?

Plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. februar 2021 ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Odense Kommunes plejehjem (det gælder dog ikke Lysningen).

Det betyder, at beboerne på Odenses plejehjem igen kan få besøg af dem, de vil. 

Besøg på både indendørs og udendørs arealer skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde, og besøg skal ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Der kan stadig forekomme lokale besøgsrestriktioner på plejehjemmene for at inddæmme Covid-19-smitte. 

Du læse om besøgsrestriktioner på plejecentre her.

 

 

Bosteder

Social- og Indenrigsministeriet har pr. 16. april 2021 ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Odenses bosteder.

Det betyder, at alle nu kan få besøg på i deres boliger.

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde, og besøg skal ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

  

Er Indgangen åben for besøg?

Ja, Indgangen på Dalumvej 95 B, 5250 Odense SV er åben for besøg. Men før du kan møde op, skal du bestille en tid på tlf.: 63 75 25 75. 

  • Ingen kan komme uanmeldt – så husk at bestille tid
  • Kom så vidt muligt alene eller med max. 1 ledsager
  • Kom til den aftalte tid - hverken for tidligt eller for sent
  • Ved aflevering af fysisk post, skal postkassen uden for bygningen benyttes

 

Jeg står og skal flytte ind på plejehjem, kan jeg det i denne periode?

Ja, det kan du godt.

 

Kan jeg afhente/få repareret mit hjælpemiddel på Hjælpemiddelservice?

Ja, Hjælpemiddelservice har åbent som normalt. Dog er der begrænsede pladser i venteværelset, så man sluses ind efter aftale. 

 

Kan jeg fortsat få hjælp til rengøring og personlig pleje i hjemmet?

Odense Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for rengøring hos borgere under Covid19-krisen. Det betyder, at vi fortsat tilbyder praktisk bistand – herunder rengøring – til de borgere, der er visiteret til det.  Det gør vi, fordi der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er nogen sundhedsfaglig grund til at undlade rengøring hos de ældre. Tværtimod kan rengøring være med til at forebygge smitte af både Covid-19 og andre sygdomme. Det helt afgørende er, at personalet overholder de generelle retningslinjer for at undgå smittespredning. Det vil sige, at de holder afstand til borgeren, at de overholder principperne for god håndhygiejne osv. På den måde reduceres smitterisiko til et absolut minimum. Vi holder selvfølgelig skarpt øje med myndighedernes løbende anbefalinger og tilpasser vores indsatser derefter. 

 

Jeg er sund og rask, skal personale bære maske hos mig?

Selvom du ikke har symptomer på Covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personalet bærer mundbind/maske og i nogle tilfælde visir.

 

Jeg er mistænkt for at have Covid-19 eller har påvist Covid-19. Skal personale bære maske hos mig?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personalet anvender mundbind/maske og visir.

Hvis personalet har kontakt med dine ting, men ikke kontakt med dig, f.eks. ved rengøring, anvender sundhedspersonalet/rengøringspersonalet maske/mundbind samt handsker og engangsovertrækskittel med lange ærmer. 

Hvis personalet skal tæt på dig, dvs. inden for 1-2 meter, anvender sundhedspersonale/rengøringspersonale handsker, engangsovertrækskittel med lange ærmer samt mundbind og visir.

 

Kan personalet bede mig om at tage maske på?

I udvalgte situationer vil du få udleveret en maske som personalet beder dig tage på fx i forbindelse med transport eller i særlige behandlings/pleje situationer.

 

Modtager jeg stadig genoptræning hjemme?

Der bliver taget individuelle hensyn. Nogle får nu igen genoptræning på et genoptræningscenter. Andre får fortsat genoptræning i hjemmet, andre over telefonen eller via træningsprogrammer. 

 

Modtager jeg stadig mad fra Byens Køkken?

Ja, Byens Køkken leverer som normalt. De henstiller dog til, at man afhenter sin mad i døren, hvis man er i stand til dette. 

 

Hvis der bliver sendt vikarer ud fra hjemmeplejen, og jeg derfor ikke kender den, der kommer, kan jeg så få lov at se noget dokumentation?

Ja, alle der er ansat i Odense Kommunes hjemmepleje kan legitimerer sig via deres arbejdstelefon. På telefonen ligger der et digitalt visitkort. Alle vikarer får udleveret en telefon, og de kan derfor på lige fod med de fastansatte vise legitimation.

 

Hvordan får jeg hjælp – f.eks. indkøb af mad og medicin?

Dine venner eller familie kan sagtens handle for dig. De kan eventuelt stille dine varer foran din dør. Hvis du ikke har nogen, der kan hjælpe dig, kan du ringe til Røde Kors Odense på tlf. 60 78 44 00 (landsdækkende Røde Kors: 35 25 92 00).

Ældre- og Handicapforvaltningen