Spring til indhold

Oftest stillede spørgsmål til ældre- og handicapområdet

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (coronavirus) på ældre- og handicapområdet.

 

Må jeg besøge min pårørende på plejecenter eller bosted?

Besøgsrestriktionerne er pr. 2. juli 2020 ophævet. Det betyder, at alle pårørende igen fra den 2. juli 2020 kan komme på besøg på plejecentre såvel som bosteder. Hoveddørene vil dog i en periode frem til d. 1/9 være låst. Men man ringer blot på, og så bliver man lukket ind. Dørene er låst for at sikre, at personalet møder alle de besøgende, så de hermed kan give de nødvendige oplysninger om retningslinjer for indendørs besøg. 

 

Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at alle følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, derfor gælder følgende stadig: 

  • Der skal holdes 2 meters afstand
  • Der skal være ekstra opmærksomhed på hygiejne herunder håndvask og afspritning
  • Hvis du udviser tegn på corona, eller er syg i øvrigt, kan du ikke aflægge besøg på et plejecenter eller bosted.

Hvis du som besøgende har brug for mundbind, handsker og/eller sprit, kan du rette henvendelse til personalet, som vil udlevere det.

For at mindske muligheden for smittespredning opfordrer vi alle til, at besøgene foregår i borgerens bolig i stedet for på fællesarealerne.  

Hvis du har været ude at rejse, vil vi gerne minde jer om at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til karantæne, inden I aflægger besøg.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteforebyggelse ved besøg på plejecentre.

 

Er Indgangen åben for besøg?

Ja, Indgangen på Dalumvej 95 B, 5250 Odense SV er fra den 2. juni igen åben for besøg. Men før du kan møde op, skal du bestille en tid på tlf.: 63 75 25 75. 

  • Ingen kan komme uanmeldt – så husk at bestille tid
  • Kom så vidt muligt alene eller med max. 1 ledsager
  • Kom til den aftalte tid - hverken for tidligt eller for sent
  • Ved aflevering af fysisk post, skal postkassen uden for bygningen benyttes

 

Jeg står og skal flytte ind på plejecenter, kan jeg det i denne periode?

Man kan stadig flytte ind ja. Men grundet besøgsrestriktionerne, så kan en lejlighed kun besigtiges af én person af gangen og efter aftale med plejecenterets leder.  

 

Kan jeg afhente/få repareret mit hjælpemiddel på Hjælpemiddelservice?

Ja, Hjælpemiddelservice har igen åbent som normalt. Dog er der begrænsede pladser i venteværelset, så man sluses ind efter aftale. 

 

Kan jeg fortsat få hjælp til rengøring og personlig pleje i hjemmet?

Odense Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for rengøring hos borgere under Covid19-krisen. Det betyder, at vi fortsat tilbyder praktisk bistand – herunder rengøring – til de borgere, der er visiteret til det.  Det gør vi, fordi der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er nogen sundhedsfaglig grund til at undlade rengøring hos de ældre. Tværtimod kan rengøring være med til at forebygge smitte af både Covid-19 og andre sygdomme. Det helt afgørende er, at personalet overholder de generelle retningslinjer for at undgå smittespredning. Det vil sige, at de holder afstand til borgeren, at de overholder principperne for god håndhygiejne osv. På den måde reduceres smitterisiko til et absolut minimum.
Vi holder selvfølgelig skarpt øje med myndighedernes løbende anbefalinger og tilpasser vores indsatser derefter. 

 

Jeg er sund og rask, skal personale bære maske hos mig?

Nej det skal de ikke. Med mindre at du fejler noget, som gør, at de i særlige situationer plejer at bære maske. 

 

Jeg er mistænkt for at have Covid-19 eller har påvist Covid. Skal personale bære maske hos mig?

Hvis personalet, der kommer ind, blot skal give en kort besked eller f.eks. aflevere medicin og dermed er mere end 1 meter fra dig og ikke rører noget, anvender personalet ikke masker eller andre værnemidler. 

Hvis personalet har kontakt med dine ting men ikke kontakt med dig, f.eks. ved rengøring, anvender sundhedspersonalet/rengøringspersonalet handsker og engangsovertrækskittel med lange ærmer. 

Hvis personalet har fysisk kontakt med dig, dvs. er under 1 meter fra dig, anvender sundhedspersonale/rengøringspersonale handsker, engangsovertrækskittel med lange ærmer samt kirurgisk maske med visir. 

 

Kan personalet bede mig om at tage maske på?

I nogle få udvalgte situation vil du få udleveret en maske som personalet beder dig tage på fx i forbindelse med transport eller i helt særlige  behandlings/pleje situationer

 

Modtager jeg stadig genoptræning hjemme?

Der bliver taget individuelle hensyn. Nogle får nu igen genoptræning på et genoptræningscenter. Andre får fortsat genoptræning i hjemmet, andre over telefonen eller via træningsprogrammer. 

 

Modtager jeg stadig mad fra Byens Køkken?

Ja, Byens Køkken leverer som normalt. De henstiller dog til, at man afhenter sin mad i døren, hvis man er i stand til dette. 

 

Hvis der bliver sendt vikarer ud fra hjemmeplejen, og jeg derfor ikke kender den, der kommer, kan jeg så få lov at se noget dokumentation?

Ja, alle der er ansat i Odense Kommunes hjemmepleje kan legitimerer sig via deres arbejdstelefon. På telefonen ligger der et digitalt visitkort. Alle vikarer får udleveret en telefon, og de kan derfor på lige fod med de fastansatte vise legitimation.

 

Hvordan får jeg hjælp – f.eks. indkøb af mad og medicin?

Dine venner eller familie kan sagtens handle for dig. Dee kan eventuelt stille dine varer foran din dør. Hvis du ikke har nogen, der kan hjælpe dig, kan du ringe til Røde Kors Odense på tlf. 60 78 44 00 (landsdækkende Røde Kors: 35 25 92 00).

 

Ældre- og Handicapforvaltningen