Spring til indhold

Oftest stille spørgsmål til ældre- og handicapområdet

Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende håndtering af Covid-19 (coronavirus) på ældre- og handicapområdet.

Spørgsmål og svar

 

Må jeg besøge mine pårørende på plejecentre, bosteder og sygehuset?

Sundhedsstyrelsen har pålagt kommunerne at stoppe for pårørendes besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder mv. Derfor er det i de fleste tilfælde ikke længere muligt at besøge pårørende på kommunens bosteder og plejecentre, hverken i fællesarealer eller i beboernes egen bolig. Tiltaget sker for at mindske smittespredning og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom. 


Visse borgere må gerne få besøg, når der er tale om kritiske situationer, hvilket vil sige:

- Nære pårørende må gerne besøge kritisk syg eller døende.
- Forældre/nære pårørende må besøge et barn under 18 år.
- Forældre/nære pårørende må besøge en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Det er til enhver tid ledelsen, der afgør, om besøget må foregå.


Vil bemandingen være den samme på bosteder og plejecentre?

Vi oplever rigtig mange sygemeldinger hos vores personale i disse dage. Og derfor er der ikke længere den samme bemanding på alle plejecentre og bosteder. Vi følger udviklingen tæt og arbejder på at rekruttere flere hænder. Personalet løber stærkt, men der tages godt hånd om borgerne.  

 

Jeg står og skal flytte ind på plejecenter, kan jeg det i denne periode?

Man kan stadig flytte ind ja. Men grundet besøgsrestriktionerne, så kan en lejlighed kun besigtiges af én person af gangen og efter aftale med plejecenterets leder.  

 

Kan jeg afhente/få repareret mit hjælpemiddel på Hjælpemiddelservice?

Hjælpemiddelservice har lukket for besøg uden forudgående aftale. Skal du have udleveret et nødvendigt hjælpemiddel eller have repareret/ombyttet et nødvendigt hjælpemiddel skal du ringe på tlf. 65 51 45 45 før din ankomst og vil bliver ”sluset ind” efter aftale. 

 

Kan jeg fortsat få hjælp til rengøring og personlig pleje i hjemmet?

Odense Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for rengøring hos borgere under Covid19-krisen. Det betyder, at vi fortsat tilbyder praktisk bistand – herunder rengøring – til de borgere, der er visiteret til det. 

Det gør vi, fordi der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er nogen sundhedsfaglig grund til at undlade rengøring hos de ældre. Tværtimod kan rengøring være med til at forebygge smitte af både Covid-19 og andre sygdomme. 

Det helt afgørende er, at personalet overholder de generelle retningslinjer for at undgå smittespredning. Det vil sige, at de holder afstand til borgeren, at de overholder principperne for god håndhygiejne osv. På den måde reduceres smitterisiko til et absolut minimum.

Vi holder selvfølgelig skarpt øje med myndighedernes løbende anbefalinger og tilpasser vores indsatser derefter. 

 

Jeg er sund og rask, skal personale bære maske hos mig?

Nej det skal de ikke. Med mindre at du fejler noget, som gør, at de i særlige situationer plejer at bære maske. 

 

Jeg er mistænkt for at have Covid-19 eller har påvist Covid. Skal personale bære maske hos mig?

Hvis personalet, der kommer ind, blot skal give en kort besked eller f.eks. aflevere medicin og dermed er mere end 1 meter fra dig og ikke rører noget, anvender personalet ikke masker eller andre værnemidler. 

Hvis personalet har kontakt med dine ting men ikke kontakt med dig, f.eks. ved rengøring, anvender sundhedspersonalet/rengøringspersonalet handsker og engangsovertrækskittel med lange ærmer. 

Hvis personalet har fysisk kontakt med dig, dvs. er under 1 meter fra dig, anvender sundhedspersonale/rengøringspersonale handsker, engangsovertrækskittel med lange ærmer samt kirurgisk maske med visir. 

 

Kan personalet bede mig om at tage maske på?

I nogle få udvalgte situation vil du få udleveret en maske som personalet beder dig tage på fx i forbindelse med transport eller i helt særlige  behandlings/pleje situationer

 

Modtager jeg stadig genoptræning hjemme?

Der bliver taget individuelle hensyn. Nogle får fortsat genoptræning i hjemmet, andre over telefonen eller via træningsprogrammer.

 

Modtager jeg stadig mad fra Byens Køkken?

Ja, Byens Køkken leverer som normalt. De henstiller dog til, at man afhenter sin mad i døren, hvis man er i stand til dette. 

 

Hvis der bliver sendt vikarer ud fra hjemmeplejen, og jeg derfor ikke kender den, der kommer, kan jeg så få lov at se noget dokumentation?

Ja, alle der er ansat i Odense Kommunes hjemmepleje kan legitimerer sig via deres arbejdstelefon. På telefonen ligger der et digitalt visitkort. Alle vikarer får udleveret en telefon, og de kan derfor på lige fod med de fastansatte vise legitimation. 

 

Hvordan får jeg hjælp – f.eks. indkøb af mad og medicin?

Dine venner eller familie kan sagtens handle for dig. Du skal bare undgå unødig, fysisk kontakt med dem. De kan evt. sætte dine varer foran din dør.
Hvis du ikke har nogen, der kan hjælpe dig, kan du ringe til Røde Kors Odense på tlf. 60 78 44 00 (landsdækkende Røde Kors: 35 25 92 00).

 

Hvilke kommunale ældre- og handicaptilbud holder lukket/har ændret arbejdsgang?

Tilbud der er lukket:

 • Center for Sundhed og Forebyggelse
 • Hjerneskaderådgivningen
 • Hjerneskadecentret 
 • CSD
 • Odense Værkstederne
 • Eksterne aktiviteter og beskæftigelse på:
  Munkehatten (Lukket for aflastning + ekstern aktivitet)
  Tornhuset (Lukket for ekstern aktivitet og beskæftigelse)
 • Dagcentre på:
  Marienlund
  Fælledvej
 • Værested Rytterkasernen
 • Genoptræningscentre (Her arbejdes der også med andre arbejdsgange, hvor vi i stedet kommer hjem til borgerne)
 • Bostøttens samværstilbud

 

Tilbud der er under nedlukning:

 • Byhuset (Alle borgere med en rask ægtefælde sendes hjem. Besøg i hjemmene erstattes så vidt muligt med rådgivning og vejledning til borgere og pårørende ved hjælp af telefonsamtaler, sms eller mail; Der arbejdes på at finde gode løsninger for de borgere, som har tilknyttet hjemmevejledning, og som er særligt sårbare; I helt særlige situationer kan demensteamet vælge at tage på besøg i hjemmet)

Tilbud med ændret arbejdsgang:

 • OK Aktiv (Kører ikke rundt mellem plejecentre, men medarbejderne varetager stadig arbejde på det plejecenter/bosted, de er tilkoblet)
 • Hjemmevejlederteamet (Varetager så vidt muligt opgaver via telefon)
 • Center for Mental Sundhed (Lukket for besøg. Varetager kun rådgivning via telefon og mail )
 • Team opsøgende ældre (Lukker delvis ned, opretholder telefonisk vejledning og akutte boligsager)
 • Forebyggende hjemmebesøg (Lukket for besøg. Telefonisk rådgivning og vejledning varetages.)
 • Hjælpemiddelservice (Hjælpemiddelservice lukker for besøg uden forudgående aftale af hensyn til, at der ikke skal sidde borgere tæt sammen og vente i ventesalen. Borgere, der skal have udleveret et nødvendigt hjælpemiddel eller have repareret/ombyttet et nødvendigt hjælpemiddel bliver ”sluset ind” efter aftale. 
 • Kommunikationscenter Odense (Lukket for besøg. Telefonisk vejledning varetages.)

 

Hvilke selvejende institutioner / Private tilbud holder lukket pga. Covid-19

 • Stoppestedet – Uvisiteret aktivitetstilbud for borgere med Pskiatriske udfordringer.
 • Dania – Bo- og aktivitetstilbud for borgere med psykiatrisk diagnose.
 • Dyruphus – Dagcenter for borgere med demens.
 • Lokal Center Rosengaard – Dagcenter for borgere med primært somatiske  udfordringer.
 • Tarup Gamle Præstegaard – Aktivitetstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Pro 4 – Beskæftigelsestilbud for borgere der er selvtransporterende (Privat tilbud).
 

Ældre- og Handicapforvaltningen