Spring til indhold

Oversigt over lukkede/genåbnede tilbud på ældre- og handicapområdet

På grund af Covid-19 har mange tilbud været lukket ned. Men de fleste er nu i gang med en genåbning. På siden her kan du følge med i status over genåbning af tilbud på ældre- og handicapområdet.

Hvilke kommunale ældre- og handicaptilbud holder lukket, hvilke har ændret arbejdsgang, og hvilke er under genåbning?

Tilbud der er lukket: 

 • Der er ikke længere nogle kommunale tilbud på Ældre- og Handicapområdet, der har helt lukket. 

 

Tilbud med ændret arbejdsgang:

 • OK Aktiv (Kører ikke rundt mellem plejecentre, men medarbejderne varetager stadig arbejde på det plejecenter/bosted, de er tilkoblet)
  Hjemmevejlederteamet (Varetager så vidt muligt opgaver via telefon)
 • Center for Mental Sundhed (Lukket for besøg. Varetager kun rådgivning via telefon og mail )
 • Team opsøgende ældre (Lukker delvis ned, opretholder telefonisk vejledning og akutte boligsager)
 • Forebyggende hjemmebesøg (Lukket for besøg. Telefonisk rådgivning og vejledning varetages)
 • Dagcenter Marienlund (Borgerne kan dog få besøg i hjemmet, hvis de ønsker det)
   

Tilbud hvor genåbning er igangsat

 • Center for Sundhed og Forebyggelse
 • Genoptræningscentre (Her arbejdes der også med andre arbejdsgange, hvor vi i stedet kommer hjem til borgerne)
 • Byhuset (Besøg i hjemmene erstattes så vidt muligt med rådgivning og vejledning til borgere og pårørende ved hjælp af telefonsamtaler, sms eller mail; Der arbejdes på at finde gode løsninger for de borgere, som har tilknyttet hjemmevejledning, og som er særligt sårbare; I helt særlige situationer kan demensteamet vælge at tage på besøg i hjemmet)
 • Hjerneskaderådgivningen
 • Hjerneskadecentret
 • Munkehatten
 • Tornhuset
 • Værested Rytterkasernen
 • CSD
 • Hjælpemiddelservice (Der arbejdes med ændrede arbejdsgange. Borgerne får en aftale, så afstandskrav kan overholdes.)
 • Kommunikationscenter Odense
 • Bostøttens samværstilbud
 • Bjerggårdshavens Aktivitetshus 
 • Dagcenter Fælledvej
 • Odense Værkstederne

 

Plejecentre og bosteder

Både bosteder og plejecentre har været lukket for besøg for at minimere smitterisikoen. Men de er nu igen åbne for besøg i begrænset omfang. Besøg skal altid aftales med det pågældende sted. Læs mere her:

 

Indgangen

Indgangen er fra d. 2. juni igen åben for besøg. Men før du kan møde op, skal du bestille en tid på tlf.: 63 75 25 75. 

 • Ingen kan komme uanmeldt – så husk at bestille tid
 • Kom så vidt muligt alene eller med max. 1 ledsager
 • Kom til den aftalte tid - hverken for tidligt eller for sent
 • Ved aflevering af fysisk post, skal postkassen uden for bygningen benyttes

 

Hvilke selvejende institutioner/private tilbud holder lukket, og hvilke er under genåbning?

Tilbud der er lukket

 • Dyruphus – Dagcenter for borgere med demens
 • Lokal Center Rosengaard – Dagcenter for borgere med primært somatiske udfordringer

Tilbud hvor genåbning er igangsat

 • Stoppestedet – Uvisiteret aktivitetstilbud for borgere med pskiatriske udfordringer
 • Dania – Bo- og aktivitetstilbud for borgere med psykiatrisk diagnose
 • Tarup Gamle Præstegaard – Aktivitetstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade
 • Pro 4 – Beskæftigelsestilbud for borgere der er selvtransporterende

Ældre- og Handicapforvaltningen