Spring til indhold

Oversigt over påbud og besøgsrestriktioner på plejecentre og bosteder

Her kan du holde dig opdateret på påbud og besøgsrestriktioner på Odense Kommunes plejecentre og bosteder som følge af Covid-19.

Plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 17. december 2020 lempet de midlertidige besøgsrestriktioner på Odense Kommunes plejecentre - både kommunale og private samt Lysningen.

Ændringerne betyder, at det nu er muligt for beboere at få besøg i egen bolig af tre faste nære pårørende - dog højst to ad gangen (med respekt for afstandskrav og sundhedsmyndighedernes retningslinjer). 

Det svarer med andre ord til den mulighed, der hidtil har været for besøg i besøgsrum, men nu i beboerens egen bolig. 

Du kan læse Styrelsen for Patientsikkerheds ændring af de midlertidige besøgsrestriktioner her.

 

Midlertidigt forbud mod besøgende på Tornbjerg Friplejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Odense Kommune at udstede midlertidigt forbud mod besøgende på Tornbjerg Friplejehjem. Besøgsforbuddet er gældende fra 6. januar 2021, og formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19). 

Beboerne på plejecentret har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, medmindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Du kan læse påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med besøgsforbuddet på Tornbjerg Friplejehjem her.

 

 

Bosteder

Social- og Indenrigsministeriet har pr. 21. december 2020 lempet de midlertidige besøgsrestriktioner på  på bosteder i Odense en smule.

Ændringerne betyder, at det nu er muligt for beboere at få besøg i egen bolig af tre faste nære pårørende – dog højst to ad gangen (med respekt for afstandskrav og sundhedsmyndighedernes retningslinjer).

Du kan læse ændringen af de midlertidige besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet her.

 

 

Vigtigt at følge retningslinjerne

Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at alle følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, derfor gælder følgende stadig: 

  • Der skal holdes 2 meters afstand
  • Der skal være ekstra opmærksomhed på hygiejne herunder håndvask og afspritning
  • Hvis du udviser tegn på corona, eller er syg i øvrigt, kan du ikke aflægge besøg på et plejecenter eller bosted.

Hvis du som besøgende har brug for mundbind, handsker og/eller sprit, kan du rette henvendelse til personalet, som vil udlevere det.

For at mindske muligheden for smittespredning opfordrer vi til, at besøgene på bostederne foregår i borgerens bolig i stedet for på fællesarealerne.  

Hvis du har været ude at rejse, vil vi gerne minde jer om at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til karantæne, inden I aflægger besøg.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteforebyggelse ved besøg på plejecentre.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen