Spring til indhold

Oversigt over påbud og besøgsrestriktioner på plejehjem og bosteder

Her kan du holde dig opdateret på påbud og besøgsrestriktioner på Odense Kommunes plejehjem og bosteder som følge af Covid-19.

Plejehjem og bosteder

Fra den 12. november er der indført krav om Coronapas for besøgende på alle Odense Kommunes institutioner og tilbud.

Kravet gælder ikke i borgerens egne hjem, men derimod på gange, fællesarealer og andre steder med offentlig adgang.

Følgende personer er undtaget fra kravet:

 • Børn under 15 år.
 • Nære pårørende.
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

 

Plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. februar 2021 ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Odense Kommunes plejehjem (det gælder dog ikke Lysningen).

Det betyder, at beboerne på Odenses plejehjem igen kan få besøg af dem, de vil. 

Besøg på både indendørs og udendørs arealer skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde, og besøg skal ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Det betyder, at:

 • Besøgende skal være uden symptomer på Covid-19 i 48 timer før besøget.
 • Besøget skal kunne gennemføres med to meters afstand.
 • Besøgende skal vaske eller afspritte hænder før og efter besøg, og der skal anvendes ansigtsværnemidler på fællesarealer. Ved besøg i borgeres bolig anbefales det at bruge ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og borgeren eller patienten vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

Der kan stadig forekomme lokale besøgsrestriktioner på plejecentrene for at inddæmme Covid-19-smitte. 

Du kan læse mere om ophævelsen af de generelle besøgsrestriktioner her.

  

 

Bosteder

Social- og Indenrigsministeriet har pr. 16. april 2021 ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Odenses bosteder.

Det betyder, at alle nu kan få besøg på i deres boliger.

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde, og besøg skal ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Vigtigt at følge retningslinjerne

Det er vigtigt, at alle følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, derfor gælder følgende stadig: 

 • Der skal holdes 2 meters afstand
 • Der skal være ekstra opmærksomhed på hygiejne herunder håndvask og afspritning
 • Hvis du udviser tegn på corona, eller er syg i øvrigt, kan du ikke aflægge besøg på et plejecenter eller bosted.

Hvis du som besøgende har brug for mundbind, handsker og/eller sprit, kan du rette henvendelse til personalet, som vil udlevere det.

For at mindske muligheden for smittespredning opfordrer vi til, at besøgene på bostederne foregår i borgerens bolig i stedet for på fællesarealerne.  

Hvis du har været ude at rejse, vil vi gerne minde jer om at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til karantæne, inden I aflægger besøg.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteforebyggelse ved besøg på plejecentre.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen