Spring til indhold

Sognelukning i Odense Kommune

Sundhedsmyndighederne har givet landets kommuner mulighed for at lave lokale nedlukninger i et sogn. Se herunder, hvad det betyder i Odense Kommune.

Odense Kommune følger den nationale model for lokale nedlukninger, vedtaget i Folketinget. 
En kommune skal lukke et sogn, når følgende tre kriterier alle er opfyldt:

  • En incidens på mindst 1000 pr. 100.000 borgere de seneste syv dage
  • Mindst 20 registrerede smittetilfælde de seneste syv dage.
  • En positivprocent på min. 3 procent.

Når sognet er under niveau på ét af de tre kriterier syv dage i træk, kan kommunen ophæve nedlukningen. Borgere og institutioner i sognet vil blive informeret af Odense Kommune både før en nedlukning, og når der kan åbnes igen.  Odense Kommune informerer beboerne i sognet ad flere kanaler. 

 

Aktuelt er ingen sogne lukket i Odense Kommune.

 

Læs mere om håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 (coronasmitte.dk)

Se mere om den nationale model for automatisk nedlukning (sum.dk)

Se en opgørelse over smitteniveauet i kommuner og sogne hos Statens Serum Institut.

 

Borgmesterforvaltningen