Spring til indhold

Skal du vaccineres mod COVID-19 coronavirus i Odense?

Se hvor, hvordan og hvornår, du som borger i Odense Kommune kan blive vaccineret mod corona (COVID-19).

Hvem kan blive vaccineret?

Alle borgere over 16 år får i løbet af 2021 et tilbud om vaccination mod COVID-19. Vaccinationen er gratis og frivillig. 

I opstartsfasen er det de mest udsatte borgere, der kan blive vaccineret mod COVID-19, fordi forsyningen af vaccine lige nu er stærkt begrænset.

Sundhedsstyrelsen prioriterer hvem, der skal vaccineres først. Odense Kommune har ingen mulighed for at rykke målgrupper rundt i vaccinationsindsatsen. 

Det drejer sig om:

  • Personer i øget risiko, som har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved COVID-19, fx personer, der bor i plejebolig.
  • Sundheds- og plejepersonale samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt.
  • Personer i øvrige samfundskritiske funktioner.
Målet er, at alle, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det er Region Syddanmark, der står for selve vaccination af odenseanere.

Hvordan får jeg besked om, at jeg kan blive vaccineret?

Beboere på plejecentre

Bor du på plejehjem i Odense, modtager du information om tilbuddet fra din institution.

Alle andre får besked via digital post eller pr. brev

Du modtager en invitation i din e-boks, når du har mulighed for at blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, modtager du brevet med posten.

Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan blive vaccineret. Hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen på vacciner.dk, vil du få at vide, hvordan det foregår.

Hvor kan jeg blive vaccineret?

Beboere på plejehjem

Bor du på plejehjem i Odense, vil du få besøg af et udkørende vaccinationsteam.

Alle andre borgere

De fleste borgere, der vil blive tilbudt vaccination, skal vaccineres på et vaccinationscenter. Nogle vil dog blive tilbudt vaccination i eget hjem.

I første omgang har Region Syddanmark oprettet et vaccinationscenter i Odense på følgende adresse:

  • Odense – Athenevænget 2-4, 5250 Odense SV

Kan jeg blive kørt til vaccinationsstedet?

Hvis du ønsker at tage imod tilbud om vaccination mod COVID-19, skal du som udgangspunkt selv sørge for at komme til vaccinationscentret eller få en af dine pårørende til at køre dig. Har du ikke mulighed for dette, så læs mere om kørsel til vaccination her

 

Har du brug vaccineledsagelse?

Har du brug for tryghed og følgeskab til coronavaccinationen, så kan du kontakte Røde Kors Parat på telefon 35 29 96 60. Læs mere på www.rødekors.dk/parat.

 

Hvordan foregår selve vaccinationen?

Som regel gives vaccinen ind i musklen i overarmen. Der indsprøjtes 0,3 mL vaccine opløst i sterilt saltvand. Efter vaccinationen skal du vente i nærheden i 15 minutter, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion.

Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Personalet vil også bære værnemidler. Vaccinationerne foretages altid under lægeligt ansvar, men du vil møde forskellige sundhedspersoner. 

Du kan læse mere om COVID-19-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Jeg er en udsat borger, men har ikke modtaget tilbud om vaccination?

Der er begrænset antal vacciner til rådighed i opstartsfasen, og hver vaccination vil blive uddelt til dem med de største behov.

Du vil modtage et tilbud i din e-Boks eller via brev, når det bliver din tur. Kontakt evt. egen læge.

Hvad koster det at blive vaccineret?

Det er gratis at blive vaccineret.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil vaccineres?

Vaccination mod COVID-19 er frivillig og gratis.

Du kan eventuelt spørge din læge til råds eller læse mere om vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, inden du tager endelig beslutning.

Har du yderligere spørgsmål?

Har du generelle spørgsmål om vaccinen? Så kan du finde mere information på www.coronasmitte.dk eller ringe til coronahotlinen på telefonnummer 70 20 02 33 - tast 1.

Har du fået en invitation til at modtage vaccinen, og har du svært ved at booke en tid?

Så kan du kontakte Region Syddanmarks Corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage fra kl. 8-18 for at få hjælp. Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation. Enten i din digitale postkasse eller via brev.

Ældre- og Handicapforvaltningen