Spring til indhold

Vandoplandsgrupper

 .

 

Opdelingen af Danmark i 23 hovedlandsoplande Som følge af regeringens ”Grøn Vækst” og "Vandplanerne", har Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening Danmark inddelt Danmark i 23 hovedvandoplande.

Hvert hovedvandopland har fået udarbejdet sin egen vandplan af Miljøministeriet. Odense Kommune ligger i ”Hovedvandopland Odense Fjord”. Statens forslag til Vandplan for Odense Fjord indeholder genskabelse af godt 400 hektar vådområder i hele oplandet til Odense Fjord. Mens der i 2009 blev der truffet aftale om genskabelse af i alt 10.000 hektar vådområder Danmark.

 

Oplandet til Odense Fjord omfatter hele Odense Kommune, samt dele af de fire fynske kommuner Nordfyns Kommune, Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune og Kerteminde Kommune.

Disse kommuner indgår derfor i Vandoplandsstyregruppen for Odense Fjord, som skal beslutte hvilke vådområdeprojekter, der skal igangsættes for at nå målet i vandplanen. Beslutningen resulterer i en Vandoplandsplan for Odense Fjord.

I Odense Kommune har Vandoplandsstyregruppen besluttet at igangsætte en forundersøgelse af mulighederne for genskabelse af et vådområde i Kærby Mose øst for Fraugde.

By- og Kulturforvaltningen