Spring til indhold

Regn i store mængder

Det har regnet meget i længere tid. Regn i store mængder kan betyde, at vandet har svært ved blive ledt væk.

Vi har fået meget regn de seneste måneder, og de store regnmængder giver en del udfordringer for bl.a. husejere, men det ses også tydeligt udenfor på fx veje, stier og grønne områder. 

Mange steder står vandet højt, og ikke alle steder kan vandet blive ledt væk, fordi jorden er mættet, afløbet er fyldt m.m. 

Hvem har ansvaret for hvad

Det kan være svært at skelne mellem, hvem der har ansvaret for hvad, når det kommer til regnvand:

 • Grundejer har selv ansvaret for at sikre sin kælder mod oversvømmelse
 • Odense Kommune har ansvaret for overfladevand på veje og offentlige arealer
 • VandCenter Syd har ansvaret for kloaksystemet

På grund af den aktuelle situation, hvor vi har fået usædvanligt meget nedbør over en længere periode, forsøger Odense Kommune og VandCenter Syd at aflede regn- og overfladevand og afhjælpe den forhøjede vandstand samt at pumpe vand væk, hvor det er risiko for skader på ejendom eller skaber trafikfarlige situationer. Hvor vandet kan udgøre en trafikfare, og ikke umiddelbart kan ledes væk, opsættes skiltning.
 

Grundejer: hvad kan du gøre?

Herunder kan du se, hvordan du kan sikre din bolig og finde råd til, hvad du kan gøre, hvis skaden er sket, og du har fået vand ind i din ejendom. 
Sådan sikrer du din ejendom bedst muligt mod store regnskyl og forhøjet vandstand:

 • Luk vinduer og døre i kælderplan
 • Luk ventilationshuller i ydervæggene, hvis de er tæt på terræn
 • Fjern indbo fra kældergulv – og hæv det op på reoler
 • Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord de steder, hvor der kan strømme vand ind
 • Fjern blade og affald fra vej- og kloakriste uden for dit hus
 • Begræns evt. opstigende kloakvand ved at placere et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå
 • Evt. toilet i kælder kan du stoppe med en pose fyldt med stof, håndklæder eller lignende – og efterfølgende lægge noget tungt på toiletbrættet

 

Hvis skaden er sket – og du har fået vand i kælderen 

Har uheldet været ude, og du har fået vand i kælderen og din ejendom, kan du følge denne tjekliste med råd:

 • Hvis du har en pumpe til at pumpe vandet væk - så sæt den til med det samme
 • Udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder)
 • Meld skaden til dit forsikringsselskab og/eller et skadeservicefirma. Forsikringsselskabet kan hjælpe med praktiske anvisninger
 • Tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud
 • Gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen
 • Undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet – hvis det er stuvet op i din kælder, da spildevand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier
 • Hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme

 
Se informationen på VandCenter Syds hjemmeside
 

Vand på offentlige arealer

Der ligger vand mange steder på de offentlige arealer og langs søer og vandløb. Find alternative ruter, hvis der ligger meget vand på de grusstier, du færdes af.
 
Ligger der meget vand på veje uden rendestensriste, kan kommunen udelukkende spærre af vejen af eller skilte med alternativ rute. Kontakt Odense Kommune ved akutte problemer.
 
Vand på vejen kan i mange tilfælde afhjælpes, hvis ristene på vejen fejes fri for blade, grene osv. Hvis afvandingen trods dette ikke sker, så kontakt Odense Kommune.
 

Akutte problemer

Står du med et akut problem, kan du kontakte VandCenter Syd på tlf. 63 13 23 33 eller Odense Kommune på tlf. 78 73 58 88. 
 
Du kan følge med i aktuelle driftsforstyrrelser hos VandCenter Syd.
 

Giv os et tip

Hvis vandet ikke er til fare, eller ikke er et akut problem, så kan du tippe Odense Kommune om vand i dit område. Brug app’en ”Giv et tip” eller brug hjemmesiden.
 
 
 

By- og Kulturforvaltningen