Spring til indhold

Nedsavning af vedbend

Vedbend - eller efeu - bliver savet ned i Stenløseskoven. Desværre betyder indgrebet, at redesteder og insektbo fjernes samtidig. Vi appellerer til, at nedskæringen stopper.

I Stenløseskoven har vi desværre oplevet, at flere af skovens vedbend (efeu) er blevet savet over. Dette indgreb er uhensigtsmæssigt, eftersom planten yder et godt vinterskjul og redested for flere dyrearter. Derudover er vedbend en af Danmarks senest blomstrende arter, hvilket kommer mange insekter til gode i form af pollen og nektar.

Vedbends kraftige løv kan i nogle tilfælde skygge værtstræet ihjel, men det sker over lang tid og er ikke noget, man ser særlig ofte. Sker det alligevel, er en sådan langsom nedbrydning af et træ rigtig godt for biodiversiteten. Der skabes nemlig helt unikke levesteder i træet til fordel for arter, der lever på døende træer.

Det er således et misforstået hensyn at bekæmpe vedbend på denne måde. Odense Kommune appellerer derfor til, at oversavningen straks indstilles, og vi i stedet passer på vores vedbend. 
 

By- og Kulturforvaltningen