Spring til indhold

Skovservice og træpleje

Odense Kommune, Park og Vej, har en rammeaftale med Hededanmark A/S om udførelse af skovarbejde og træpleje i hele kommunen.

Odense Kommune, Park og Vej, har indgået rammeaftale med Hededanmark A/S om udførelse af skovarbejde og træpleje i hele kommunen.

Arbejdet omfatter skovbrugsfaglige opgaver:

  • Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger
  • Specialopgaver med pleje og beskæring af bytræer
  • Stormberedskab / fældning og oparbejdning af træer væltet i storm
  • Bekæmpelse af bjørneklo
  • Vedligehold af grøfter i skove og naturområder
  • Naturpleje og mindre hegnsopgaver ved græsningsarealer
  • Diverse mindre ad hoc serviceopgaver i de grønne områder, udløst af f.eks. borgerhenvendelser
  • Salg af flis, brænde og kævler mv.

De konkrete opgaver planlægges og igangsættes i et tæt samarbejde mellem Park og Vej og Hededanmark A/S.


By- og Kulturforvaltningen