Spring til indhold

Oftest stillede spørgsmål

Herunder kan du læse de spørgsmål og svar, som vi typisk oplever, bliver stillet omkring naturprojekter.

Hvorfor er et hegn nødvendigt…?

Vi ønsker at skabe mere natur i Kohaveskoven. Vi ønsker flere fugle, blomsterplanter, sommerfugle, frøer, orkideer osv. Det kræver, at området afgræsses med kvæg og helst også heste.

 

Hvor kan jeg se dyrene…?

Det ved kun dyrene selv. Dyrene færdes frit i de to separate indhegninger. En del af oplevelsen er netop at gå på opdagelse efter dyrene. Heldigvis er det tilladt at færdes frit i hele området. God tur.

 

Er dyrene farlige…?

Nej. Men der er tale om store dyr, som man altid skal omgå med respekt og forsigtighed. Hold afstand til dyrene. Gå altid udenom en gruppe af dyr – ikke ind igennem gruppen. Vær særlig opmærksom på ikke at komme imellem en kalv og dens mor.

 

Må jeg give dyrene mad…?

Nej, fodring er strengt forbudt. Dyrene udvælges efter at være sky overfor mennesker. Fodring kan gøre dyrene tamme og opsøgende. Kommer de tæt på for at tigge mad kan det blive farligt. Dyrene kan blive forskrækket og bange, og lave hurtige bevægelser, der i værste fald kan vælte mennesker. Tamme og opsøgende dyr fjernes fra området.

 

Hvorfor ikke bare lade de naturlige rådyr klare afgræsningen…?

Rådyr lever som ”browsere” eller nippere. De spiser ikke gammelt græs, men kun blade, friske skud og frisk græs/urter. De kan derfor ikke holde området lysåbent. Her er brug for dyr man betegner som rigtige græssere. Det er heste og/eller køer. De spiser det høje græs, så der kan komme lave blomsterplanter og friske skud. Så køer og heste vil faktisk skabe bedre fødebetingelser for rådyrene.

 

Må jeg medbringe hunde…?

Ja, du må gerne medbringe hunde i snor i indhegningen. Det er ekstra vigtigt, at du holder afstand til de græssende dyr. Ønsker du at slippe hunden løs, kan det ske i hundeskoven i området. Naturbeskyttelsesloven foreskriver, at hunde skal føres i snor i resten af Kohaveskoven. Akkurat som i dag.

 

Må jeg ride i indhegningen…?

Der er ingen ridestier i Kohaveskoven. Der er i dag og i fremtiden adgang efter bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Men vi vil ikke anbefale at ride ind i indhegningen. Det fungerer i andre områder med helårsafgræsning fint med rideheste og græssende dyr i større indhegninger. Men hestene kan reagere på hinanden, og skabe farlige situationer for rytteren.

 

Må jeg cykle i indhegningen…?

Ja, der er rig mulighed for at cykle på områdets mange stier. For at komme ind i området skal gennem de etablerede indgange.

 

Hvor må jeg gå…?

I fremtiden må du gå overalt i Kohaveskoven. Du kan følge stierne, men du må også gå på opdagelse udenfor stierne. I dag er der en del af indhegningerne, som er lukket for publikum.

 

Findes der lignende områder i Danmark…?

Ja. Særligt i de seneste år, hvor der er kommet et stort generelt fokus på at højne biodiversiteten, er der kommet flere nye områder med ekstensiv helårsafgræsning. Af større og sammenlignelige områder på Fyn og Øerne findes Svanninge Bjerge (Privat fond) og De vilde heste (Naturstyrelsen) på Sydlangeland.


Klima- og Miljøforvaltningen