Spring til indhold

Behandling af personoplysninger

Odense Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har kontakt med os.

I den forbindelse skal vi oplyse dig følgende:

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at lave en tilmelding til ”Godt i gang med den vilde have”. Behandlingen af almindelige personoplysninger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, dvs. behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

De personoplysninger, der behandles, er almindelige oplysninger. Det er navn og mailadresse.

Kommunen registrerer de modtagne personoplysninger og videregiver kun personoplysningerne til andre modtagere, herunder offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis der er et lovligt grundlag hertil.

Kommunen sletter personoplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine personoplysninger får vi fra dig selv i forbindelse med, at du tilmelder dig arrangementet.

Dine oplysninger overføres til et land uden for EU/EØS. De fornødne garantier for behandlingen af dine personoplysninger findes i Odense Kommunens databehandleraftale med databehandleren. Du kan modtage en kopi af de fornødne garantier ved at kontakte Odense Kommune på nedenstående kontaktoplysninger.

Derudover har du ret til:

- At få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
- At få rettet urigtige personoplysninger om dig.
- At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser af opfyldt.
- At få slettet dine personoplysninger. Bemærk at sletning er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at personoplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v.
- At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Odense Kommune på nedenstående kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål skal du kontakte: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Johanne Skov på jrs@odense.dk

Hvis du har specifikke spørgsmål, der udelukkende omhandler kommunens håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte Odense Kommunes databeskyttelsesrådgiver, Odense Kommune, Egeparken 2A, 7., 5240 Odense NØ, att.: DPO

Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Odense Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00

Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan også læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

By- og Kulturforvaltningen