Spring til indhold

Tankanlæg under 6.000 liter

Har du en tank, der opbevarer olieprodukter under 6000 liter? Eller tænker du på at købe én sådan tank?

Læs også om: 

 

Skal du have ny olietank

Ældre olietank og deres sløjfning

 

Krav til nye og eksisterende olietankanlæg


Miljøregler og krav til olietanke står i olietankbekendtgørelsen.

Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a. at:

  • overjordiske tanke skal være forsynet med overfyldningsalarm.
  • tankanlægget er en tank med tilhørende rørsystem.
  • at der kun må være ét rør mellem tank og fyr.
  • ved etablering af ny tank skal rørsystemet også leve op til kravene i olietankebekendtgørelsen.
  • når tanken skal tages ud af brug (sløjfes), skal ejeren sørge for, at anlægget tømmes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
  • arbejdet skal udføres af en sagkyndig, som dels er tilknyttet en virksomhed, der udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker den pågældende type arbejde.

Er din olietank dækket af forsikringen? 

 
Tal med din sagkyndige oliefyrstekniker eller VVS-installatør om installationerne. 
 
Alle tankejere, som får leveret olie i en lovlig olietank, er automatisk med i en fælles forsikringsordning. 
 
Oliebranchens forsikringsordning dækker udgifterne til at få fjernet forurening fra et defekt olietankanlæg til boligopvarmning hos en privat husejer, men kun hvis tanken og installationen opfylder kravene i olietankbekendtgørelsen
 
Præmien betales af olieleverandørerne. Læs mere om forsikringsordningen her og på TopDanmarks hjemmeside.


Udskiftning af det gamle rørsystem?

 
Det gamle rørsystem skal udskiftes samtidig med, at du udskifter den gamle olietank (såfremt rørsystemet ikke er typegodkendt).
Det er ejers pligt at sikre, at rørsystemet er typegodkendt, som angivet/beskrevet i olietankbekendtgørelsens bilag 2.


Vil du vide mere? Du kan læse mere om reglerne for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde Miljøstyrelsens pjece "Tjek din olietank".

By- og Kulturforvaltningen