Spring til indhold

Regnskab for beholdere uden forbrugsmåler

Eksempel på beholder uden forbrugsmåler.

Har du ikke installeret en forbrugsmåler, bliver beholdningsregnskabet noget mere usikkert, da det faktiske forbrug ikke er kendt. Det vil derfor bygge på erfaring med, hvordan forbruget plejer at være, og en sivende utæthed vil være meget svær at opdage.

Følgende tommelfingerregel vil da kunne anvendes:
  • Er det ugentlige forbrug 1½ gange det forventede forbrug eller mere, og har temperaturen eller driften ikke været usædvanlig lav, er der grund til at reagere

For at have styr på såvel forbrug som beholdning anbefales det, at du laver et beholdningsregnskab. Se eksempel:

 

Billede med eksempel på olieregnskab


Der kan evt. tilføjes bemærkninger om temperatur eller drift til skemaet.

Som det fremgår, er forbruget for perioden beregnet til 8.100 liter ud fra pejleresultater og påfyldninger.

I eksemplet er anvendt samme data for pejlingerne og påfyldningerne som i eksemplet på et beholderregnskab med forbrugsmåler. Af dette eksempel fremgår det, at det faktiske forbrug (registreret af måleren) i perioden er 8000 liter. Uden måler bliver du således ikke opmærksom på denne afvigelse.

Hvis der pejles med faste intervaller, og der er tale om en tank koblet på et fyringsanlæg, der bruges til rumopvarmning, bør forbruget være nogenlunde konstant mellem hver pejling, hvis temperaturen ikke svinger meget.

 

Skema

Du kan med fordel føre regnskab med beholdning af olie i dette skema: Beholdningsregnskab for beholdere uden forbrugsmåler

By- og Kulturforvaltningen