Spring til indhold

Regnskab for beholder med forbrugsmåler

Eksempel på beregning for en pejling i uge 3:.


Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4

A

Resultatet af pejlingen den første dag i perioden

17.815

12.106

6.100

10.000

B

Påfyldt i perioden

7.863

5.000

12.000

C

Forbrug i perioden

13.576

11.000

8.000

D

Beregnet indhold
D= A + B - C
D = 6.100 + 12.000 - 8.000

12.102

6.106

10.100

E

Resultatet af pejlingen den sidste dag i perioden

12.106

6.100

10.000

F

Periodens afvigelse F = D - E
F = 10.100 - 10.000

-4

6

100

G

Samlede afvigelser G = G (uge 2) + F
G = 2 + 100

-4

2

102

H

Samlet forbrug H = H (uge 2) + C
H = 24576 + 8000

13.576

24.576

32.576

I

Periodens afv. i % af periodens forbrug
I = F/C × 100
I = 100/8000 × 100

-0,03

0,05

1,25

J

Samlet afvigelse i % af samlet forbrug
J = G/H × 100
J = 102/32576 × 100

0,008

0,3

Pejlingsperioden er tiden mellem 2 pejlinger og varer altså max. 1 uge.

Felterne A), B), C) og E) udfyldes med egne data (pejleresultat, tilførte mængder og forbrug).

E) Pejling (slut) overføres til A) Pejling (start) for næste periode.

Værdierne i de øvrige felter beregnes ud fra disse oplysninger:

F*)

Når resultatet bliver positivt, betyder det, at det pejlede indhold er mindre end forventet, hvilket kan betyde, at der er en utæthed.
Hvis der konsekvent konstateres et svind ved pejlingerne, er der grund til at undersøge anlægget nærmere.

J*)

Som tommelfingerregel gælder det, at hvis den samlede afvigelse i % af det samlede forbrug overstiger tolerancen på måleren (som eksempel kan nævnes at målerens tilladte unøjagtighed ved salg fra benzinstandere er 0,5 %), er der grund til at reagere.
Hvis svindet målt i liter er stort ved hver pejling, kan der alligevel være grund til at undersøge nærmere, også selvom tolerancen ikke er overskredet.

Regneark og skemaer
Du kan med fordel føre beholdningsregnskabet i et af følgende regneark/skemaer:

I regnearket kan du indtaste dine målinger, hvorefter resultaterne automatisk beregnes.

 

By- og Kulturforvaltningen