Spring til indhold

Regnskab for beholder med forbrugsmåler

Eksempel på beregning for en pejling i uge 3:

     Uge 1  Uge 2  Uge 3 Uge 4 
A Resultatet af pejlingen den første dag i perioden  17.815  12.106  6.100  10.000 
B Påfyldt i perioden  7.863  5.000  12.000   
C Forbrug i perioden  13.576  11.000  8.000   
Beregnet indhold 
D= A + B - C 
D = 6.100 + 12.000 - 8.000 
12.102  6.106  10.100   
Resultatet af pejlingen den sidste dag i perioden  12.106 6.100 10.000  
Periodens afvigelse F = D - E 
F = 10.100 - 10.000 
 -4 6 100  
Samlede afvigelser G = G (uge 2) + F 
G = 2 + 100
-4 102  
Samlet forbrug H = H (uge 2) + C 
H = 24576 + 8000 
13.576  24.576  32.576   
Periodens afv. i % af periodens forbrug 
I = F/C × 100 
I = 100/8000 × 100 
-0,03  0,05  1,25   
Samlet afvigelse i % af samlet forbrug 
J = G/H × 100 
J = 102/32576 × 100 
  0,008  0,3   

Pejlingsperioden er tiden mellem 2 pejlinger og varer altså max. 1 uge.

Felterne A), B), C) og E) udfyldes med egne data (pejleresultat, tilførte mængder og forbrug).

E) Pejling (slut) overføres til A) Pejling (start) for næste periode.

Værdierne i de øvrige felter beregnes ud fra disse oplysninger:

F*) - Når resultatet bliver positivt, betyder det, at det pejlede indhold er mindre end forventet, hvilket kan betyde, at der er en utæthed. 
Hvis der konsekvent konstateres et svind ved pejlingerne, er der grund til at undersøge anlægget nærmere. 

J*) -  Som tommelfingerregel gælder det, at hvis den samlede afvigelse i % af det samlede forbrug overstiger tolerancen på måleren (som eksempel kan nævnes at målerens tilladte unøjagtighed ved salg fra benzinstandere er 0,5 %), er der grund til at reagere. 
Hvis svindet målt i liter er stort ved hver pejling, kan der alligevel være grund til at undersøge nærmere, også selvom tolerancen ikke er overskredet.

 

 

Skemaer

Du kan med fordel føre regnskab med beholdning af olie i et af følgende skemaer.

 

By- og Kulturforvaltningen