Spring til indhold

Pejling af olietanke

Hvis olietanken er på 6.000 liter eller mere - har du pligt til at kontrollere forbruget og beholdningen mindst en gang om måneden.

Har din virksomhed en olietank på 6000 l eller mere, har du pligt til at kontrollere forbruget og beholdningen mindst en gang om måneden - det står i olietankbekendtgørelsen.

Ved at pejle, hvor meget olie der er i tanken og føre et beholdningsregnskab, har du mulighed for at opdage en eventuel utæthed, inden det går rigtig galt. Så undgår du måske en kæmperegning for oprydning efter en forurening! 

Regnskab for beholdere med forbrugsmåler

Regnskab for beholder uden forbrugsmåler

Sådan pejler du beholdningen

Du kan foretage pejlingen med en pejlestok og en omregningstabel. Pejlestokken må ikke kunne beskadige tanken.
Pejlingen kan også foretages elektronisk.

Nye tanke leveres med pejlestok og omregningstabel. Pejlestok og omregningstabel kan kun anvendes til den specifikke tank. Har du en tank, men ingen pejlestok og/eller omregningstabel kan du få udstyret hos tankproducenten.

Sådan fører du beholdningsregnskab

For at have styr på såvel forbrug som beholdning anbefaler vi, at du udarbejder et beholdningsregnskab. Regnskabet er forskelligt afhængigt af, om tanken er forsynet med forbrugsmåler eller ej.

Vi anbefaler, at du installerer en måler til registrering af forbrug. Typen af måler afhænger af anlæggets art.

Til fyringsanlæg anbefaler vi en oliemængdemåler, der registrerer den væske, der løber igennem.

Til tankanlæg med pistol kan du installere en gennemstrømsmåler mellem pumpe og slange.

Er hele indretningen (tank, udluftningsrør, pumpe, slange og pistol) synlig, kan sund fornuft i form af en jævnlig inspektion af anlægget dog være lige så effektiv som en måler til at forebygge eller mindske en forurening.

Ser beholdningsregnskabet forkert ud?

Så bør du gøre følgende:

1. Foretag en ekstra pejling.
2. Check tallene igen (Er alle leveringer noteret? Er omregningstabellen aflæst rigtigt?
3. Under søg tank og rørsystem.
4. Ved påmonteret stander - kontrolleres standerens indvendige dele for synlige tegn på utætheder.
5. Få evt. udført en tæthedstest af tanke og rørføring med tryk- eller vakuumprøve.

 

Anlæg uden beholderkontrol

For tankanlæg med overjordiske, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Inspektionerne skal føres til journal. Journalen skal gemmes i 5 år og vises til kommunen på forlangende

Hvis uheldet er ude...

Du har pligt til at begrænse uheldet.

 

Ved akutte udslip

Ved akutte udslip fx i forbindelse med en overfyldning eller en påkørsel, der forårsager hul i en tank, skal du straks kontakte Alarmcentralen på 112. 

Straks herefter skal tilsynsmyndigheden have besked. I langt de fleste tilfælde vil det være kommunen.

Ved øvrige forureninger

Ved øvrige forureninger skal tilsynsmyndigheden have besked.

På alle hverdage inden for normal arbejdstid kan du kontakte Odense Kommune.

Hvis du er bruger, men ikke ejer af tanken skal du også kontakte ejeren.
I jordforureningsloven er der objektivt ansvar for forureninger. Det vil sige, at den, der anvender tankanlægget, skal betale, uanset hvordan forureningen er sket. Det gælder også hændelige uheld som forureninger fra fx tæring af fuldt lovlige rør og tanke.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for pejling af olietanke i olietankbekendtgørelsen og jordforureningsloven.

Bemærk: For renoverede og nyetablerede benzinstationer gælder andre regler for pejling. Disse regler fremgår af benzinstationsbekendtgørelsen.

Har du planer om at få en brændstoftank, anbefaler vi, at du først læser "Retningslinjer for indretning af mindre tankpladser".

By- og Kulturforvaltningen