Spring til indhold

Forsikringsordning for ejere af villaolietanke

1. marts 2000 blev der indført en forsikringspligt for ejere af olietankanlæg med rumindhold på mindre end 6.000 l, og hvor mere end halvdelen af det areal, der opvarmes med olie fra tanken, bruges til beboelse.

Natur og Klima

Natur og Klima

65 51 25 89

Natur og Klima - Lene Munk Jensen

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 25 89

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljo

Email

miljo@odense.dk

Forsikringsordning for ejere af villaolietanke

Forsikringen er indført som et servicetilbud fra oliebranchen uden direkte udgifter for de enkelte tankejere. Med forsikringen vil der blive ryddet op, når der konstateres forurening fra et olietankanlæg, og når kommunen har meddelt påbud om oprensning.

Yderligere oplysninger kan du få hos Topdanmark, der er udpeget til at varetage forsikringsordningen. Du kan læse mere om ordningen i Jordforureningslovens §§ 48 og 49.

 

By- og Kulturforvaltningen