Spring til indhold

Spildevand i kolonihaver

Her kan du læse om spildevand i kolonihaver.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Kolonihaveteamet

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C
20 15 92 46

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kolonihave - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Tirs - Onsdag 10:00 - 14:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 14:00

Regler for spildevand

Spildevand er alt vand, der kommer fra brug af kolonihavehuset, dvs. vand fra toilet, køkkenvask, bad og lignende - inde såvel som ude.

Spildevand fra kolonihaven skal opsamles og må ikke udledes på eller i jorden eller ledes til dræn, vandløb og lignende.

 

Etablering af lovlig samletank

Hvis du ønsker at etablere en samletank i din kolonihave, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal ansøge Odense Kommune om tilladelse til at etablere samletanken. Herunder indsende kloaktegning og oplysninger om tank m.m. til Odense Kommune. Når Odense Kommune har meddelt skriftlig tilladelse til etablering af samletanken, til dig og kloakmesteren kan arbejdet påbegyndes og ikke før. Det er vigtigt at kloakmesteren indsender en skriftlig færdigmelding til Odense Kommune, når arbejdet er udført. Først da er tanken lovlig og kan tages i brug.
Vi anbefaler, at du selv følger op på, om kloakmesteren får sendt færdigmeldingen.

Information om samletanke

 

 

Godkendte tanke

Hvilke tanke er godkendt til anvendelse som samletanke i kolonihaver?

Der findes desværre ikke en CE-mærkning af samletanke og det kan derfor være lidt svært at gennemskue om en tank kan godkendes eller ej. Der opstår tit misforståelser fordi sælger af tanken oplyser at den er godkendt eller den har et klistermærke hvor der står godkendt på.

Det er alene Odense Kommune der vurderer om tanken kan godkendes ud fra nedenstående krav.

  • Samletanken skal være fremstillet til formålet, det vil sige til opbevaring af almindeligt husspildevand.
  • Samletanken må ikke have udløb. Hverken åbent eller afproppet.
  • Samletanken skal være tæt.
  • Samletanken skal have en styrke der kan klare Jorddækning på 1 meter og den skal kunne tåle grundvandsstand til terræn.
  • Samletankens styrke skal kunne dokumenteres fra fabrikantens side med en attest fra et anerkendt testlaboratorie.
  • Samletanken skal have en størrelse der passer til belastningen.
  • dog minimum 1200 L, hvis der kun er vask tilsluttet.
  • -og minimum 2500L hvis der er tilsluttet toilet mm.

 

Små spildevandsmængder

Har man kun begrænset mængder spildevand fra fx en enkelt køkkenvask, er det muligt at aflede dette til en dunk, der tømmes i havekoloniens fælles tømmefaciliteter. Dunken skal kunne transporteres ved håndkraft.

 

Muldtoilet

Det er tilladt at have et muld-/komposteringstoilet i sin kolonihave. Restproduktet skal dog bortskaffes på forsvarlig vis, det vil sige at toilettet skal tømmes i en godkendt samletank eller foreningens fælles tømmefaciliteter. Restproduktet må ikke spredes i haven eller bruges som gødning. Ifølge lovgivningen må dette kun ske hvis der via kompostering er sket en hygiejnisering af restproduktet.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå tilstrækkelig hyggienisering igennem kompostering. Hverken i muldtoilettets beholder eller separat komposterings anlæg.

Bliver Odense Kommune bekendt med forskning, der viser at hyggienisering kan ske eller der udvikles nye metoder eller teknologi er Odense Kommune villig til at genoverveje afgørelsen.

Det er vigtigt at pointere at Odense Kommunen ikke afviser brugen af muldtoiletter i kolonihave, dette skal dog være sundhedsmæssigt forsvarligt, og med de metoder der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, er dette ikke muligt.

 

Swimmingpool, badebassin og spabad

Små oppustelige badebassiner hvor der ikke bruges kemi til at renholde vandet må man gerne have i kolonihaven.

Det gælder også mindre bassiner op til 3000 L, hvis de har karakter af midlertidig opstilling. De skal pakkes ned ved sæsonafslutning.

Nedgravede swimmingpools er ikke tilladt.

Spa og boblebade herunder vildmarksbade tillades hvis vandet kan afledes på lovligvis.

 

Regnvand

Regnvand skal håndteres i henhold til bestemmelserne i gældende leje­kontrakt mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab samt tilladelser meddelt af Odense Kommune. Håndtering af regnvand fra tagflader, terrasser med videre må ikke være til gene for naboer eller vejarealer hverken indenfor eller udenfor haveforeningens område.

Regnvand kan opsamles og opbevares i vandtønder til brug for vanding i haverne.

 

By- og Kulturforvaltningen