Spring til indhold

Andre regler og retningslinjer i kolonihaver

Her kan du læse om andre regler og retningslinjer i kolonihaver.

Rotter og andre skadedyr

Hvis du ser en rotte, har du pligt til at anmelde det. Er der tilhold af rotter i din kolonihave, skal du kontakte Mortalin A/S der står for rottebekæmpelsen i Odense Kommune. Det er gratis.

Du kan indberette en rotte via Odense.dk/rotter.

 

Regnvand til toiletskyl

Hvis du ønsker at bruge regnvand til toiletskyl i din kolonihave, kan det godt lade sig gøre. Der er dog flere ting du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at anlægget lever op til gældende love og regler på området. Det vil en autoriseret VVS -installatør kunne hjælpe dig med.

 

Dyrehold

Det er tilladt at medbringe kæledyr, som du normalt har i din bolig. Kæledyrene må dog kun opholde sig i kolonihaven, når du selv er der, og dyrene må ikke være til gene for naboer og/eller tiltrække rotter.
Det er ikke tilladt at have dyrehold som fx høns eller duer i sin kolonihave. Der er dog én haveforening hvor det ikke bare er tilladt, men et krav at man har fjerkræ - det er Odense Fjerkræ og Hobby koloni.

 

Parkering af biler og trailere

Parkering må kun ske på fælles parkeringsarealer. Der må ikke parkeres på de enkelte havelodder eller på havegange.

 

Antenner og paraboler

Antenner må ikke være længere end 30 cm. Paraboler må kun opsættes på kolonihavehuset og må maksimalt have en diameter på 50 cm.

 

Vindmøller og solceller

Der må ikke opsættes vindmøller i kolonihaven.
Der må etableres solceller på tagflader, facader og terræn.

 

Telte, campingvogne, både og biler

Det er ikke tilladt at opstille campingvogne eller oplagre både og biler i din kolonihave.
I de enkelte kolonihaveforeninger kan der være regler for opstilling af telte.  

 

Hæk og hegn

I hele haveloddens afgrænsning/havelodsskel må der kun etableres levende hegn/hæk. Der kan opsættes havelåge ved indgangen til havelodden.
Der må ikke etableres fast hegn som plankeværk, rækværk, hegnsmure, betonmure, kampestensmure, gabionsmure (rionet med sten i mellem) eller lignende i haveloddens afgrænsning/ havelodsskel.

 

Bål

Selv om du ikke må afbrænde haveaffald i din kolonihave, må du gerne brænde rent, tørt træ på en lille bålplads eller i bålfad, når der skal hygges. Bålpladser skal placeres i forsvarlig afstand til bygninger og nabohaver.
Røg og lugt fra afbrænding må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne.

 

Pesticider og andre kemikalier

For at undgå forurening af vores fælles grundvand er alle former for sprøjtegift forbudt i kolonihaverne.
Vælg i stedet en anden metode til at bekæmpe ukrudtet. Hak, brænd, damp eller kog det væk. Du må ikke opbevare kemikalier eller olieprodukter i din kolonihave. Undtaget er små mængder olie og lignende til egne haveredskaber.

Klima- og Miljøforvaltningen