Spring til indhold

Andre regler og retningslinjer

Andre regler i forhold til kolonihaver i Odense Kommune

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Kolonihaveteamet

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C
20 15 92 46

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kolonihave - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Tirs - Onsdag 10:00 - 14:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 14:00

Andre regler og retningslinjer

 

Rotter og andre skadedyr

Ser man en rotte har man pligt til at anmelde det. Dette gøres nemmest via rotteweb.dk. Er der tilhold af rotter i din kolonihave, skal du kontakte Mortalin A/S der står for rottebekæmpelsen i Odense Kommune. Det er gratis.

 

 

Lokalplaner

Du kan finde lokalplan for din haveforening på Odense.dk

 

Folkeregister adresse

Det er ifølge CPR-loven muligt at opgive sin kolonihave som sin faste adresse til Folkeregisteret. Man skal dog være opmærksom på at selvom man har folkeregister adresse i sin kolonihave så må kolonihaven kun benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april- 1. oktober.

 

Regler for ophold

kolonihaven kun må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april- 1. oktober.

 

Fremleje

Det er ikke tilladt at fremleje eller udleje din kolonihave til andre.

 

Salg fra haven

Det er ikke tilladt at bruge din kolonihave til at drive forretning fra. Herunder salg af mad og drikkevare.

 

Antenner og paraboler

Antenner må ikke være længere end 30 cm. Paraboler må kun opsættes på kolonihavehuset og må maksimalt have en diameter på 50 cm.

 

Vindmøller og solceller

Der må ikke opsættes vindmøller i kolonihaven

Der må etableres solceller på tagflader, facader og terræn.

 

Brændeovn og skorsten

Brændeovn skal overholde kravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Før den tages i brug, skal brændeovn og skorsten godkendes af skorstensfejeren og tilmeldes fejningsordningen.

Udgifter til godkendelse af brændeovn og skorsten samt det lovpligtige tilsyn og fejning af skorsten betales af ejeren.

 

Telte, campingvogne, både og biler.

Det er ikke tilladt at slå telte op i din kolonihave. Det er heller ikke tilladt at opstille campingvogne eller oplagre både og biler i din kolonihave.

 

Hæk og hegn

I hele haveloddens afgrænsning/havelodsskel må der kun etableres levende hegn/hæk. Der kan opsættes havelåge ved indgangen til havelodden.

Der må ikke etableres fast hegn som plankeværk, rækværk, hegnsmure, betonmure, kampestensmure, gabionsmure (rionet med sten i mellem) eller lignende i haveloddens afgrænsning/ havelodsskel.

Maksimalt 30 % af haveloddens ubebyggede areal må befæstes.

 

Parkering

Bilparkering må kun ske på fælles parkeringsarealer. Der må ikke parkeres på de enkelte havelodder eller på havegange.

 

Dyrehold

Det er tilladt at medbringe kæledyr, som du normalt har i din bolig. kæledyrene må dog kun opholde sig i kolonihaven, når du selv er der. Dyrene må ikke være til gene for naboer og/eller tiltrække rotter.
Det er ikke tilladt at have dyrehold som fx høns eller duer i sin kolonihave.

Der er dog en haveforening hvor det ikke bare er tilladt, men et krav at man har dyr, Det er Odense Fjerkræ og Hobby koloni.

 

Bål
Selv om du ikke må afbrænde haveaffald i din kolonihave, må du gerne brænde rent, tørt træ på en lille bålplads eller i bålfad, når der skal hygges. Bålpladser skal placeres i forsvarlig afstand til bygninger og nabohaver.

Hold øje med bålet, indtil ild og gløder er slukket. Sørg for, at der er slukningsmuligheder – fx branddasker eller vand – hvis uheldet skulle være ude. Røg og lugt fra afbrænding må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne.

 

Pesticider og andre kemikalier

For at undgå forurening af vores fælles grundvand er det forbudt at bruge sprøjtegift i alle kolonihaver.

Vælg i stedet en anden metode til at bekæmpe ukrudtet. Hak, brænd, damp eller kog det væk.

Du må ikke opbevare kemikalier (herunder olieprodukter) i din kolonihave. Undtaget er små mængder olie og lignende til egne haveredskaber.

Det er ikke tilladt at bruge ukrudtsbekæmpelses midler i kolonihaven.

 

By- og Kulturforvaltningen