Spring til indhold

Termografisk luftfoto

Du kan her se varmetab for bygninger i det centrale Odense.

Det termografiske fotografi dækker et område i den sydlige og centrale del af Odense. Området afgrænses af Sdr. Boulevard, Niels Bohrs Allé, Ørbækvej og Nyborgvej.


Som hovedregel er det gældende, at jo mere rød en bygning er på kortet, desto mere varme siver der ud fra bygningen - jo mere blå en bygning er på kortet, desto bedre holder bygningen på varmen.


  

 

Sådan finder du din bolig:

 • Åbn kortet med det termografiske billede
 • Klik på knappen 'Søgning' i værktøjslinjen, øverst.
 • Klik på 'BBR adresser'
 • Indtast gadens navn
 • Indtast husets nummer
 • Herefter finder kortet selv frem til adressen
 • Brug + og - i øverste venstre hjørne af kortet til at zoome    ind og ud
 • For yderligere information, klik da på dobbeltpilen i øverste venstre hjørne, dernæst 'Signaturer' og til sidst 'Beskrivelser'.

 • Det skal dog nævnes, at det  kræver yderligere informationer for at kunne tolke termografiske billeder helt korrekt. For eksempel har tagoverflader forskellig evne til at udsende, optage og reflektere termisk stråling. Evnen til at udsende termisk stråling kaldes for emission.

  De røde nuancer indikerer stor varmeudstråling, mens de blå nuancer indikerer minimal varmeudstråling. Disse farveforskelle er dog påvirket af materialernes forskellige emissionsgrader.

  De optagne termografidata er tilpasset bygningstagfladerne og nøjagtigheden er optil 0,5 meter. Der vil derfor kunne forekomme udstråling fra facader og gavle for de viste data på tagfladerne.

  Vi gør samtidig opmærksom på, at der ved etageejendomme kan forekomme en smule forskydelse i kortet.


  By- og Kulturforvaltningen