Spring til indhold

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og i Odense får vi mere vand fra oven, fra neden, og mere vand i åer, fjord og hav.
Herunder kan du læse om kommunens planer for klimatilpasning af Odense.

I 2014 vedtog Byrådet Odense Kommunes første klimatilpasningsplan, som skal værne om by og natur og samtidig tegne billedet af fremtidens blå-grønne Odense. 


Året efter vedtog man Risikostyringsplanen - en fælles plan for Odense Fjord, som er udarbejdet i samarbejde med Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune. Du kan se begge planer her:

 

 

Odense Kommunes klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen kortlægger, hvor problemerne i forbindelse med skybrud og stormflod er størst i Odense - hvor vandet kan risikere at gøre størst skade.

Baggrundsrapporten beskriver de indsatser, som Odense Kommune igangsætter for at imødekomme klimaforandringerne. 

 

Du kan her se kortlægningen i programmet "KortInfo"

Under temaer i menuen til venstre kan du vælge "klima" og derpå krydse af for stormflod og/eller skybrud. 
Derpå kan du under "Søgning" i menu foroven søge på en specifik adresse, og se hvordan risikoen er i det område.

 

Du kan også se kortlægningen i pdf-format:

Risikostyringsplanen for Odense Fjord

Staten har udpeget området Odense Fjord som ét af 10 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko store tab og skader ved oversvømmelser i fremtiden.
Denne udpegningen er sket på baggrund af EUs Oversvømmelsesdirektiv.


Risikostyringsplanen er udarbejdet på grundlag af Statens kort og data samt Odenses, Nordfyns og Kertemindes egne kortlægninger.

Kortene viser faren for oversvømmelse fra hav, fjord og Odense Å, og tager udgangspunkt i risiko for oversvømmelser kombineret med de værdier, der kan gå tabt. Med værdier menes der sikring af borgernes sundhed, miljøet samt kulturarv og ejendoms- og virksomhedsværdier i kommunen.

 

Højvandssikring i Odense

På baggrund af ovenstående har Odense Kommune set nærmere på 6 områder, hvor diger eller andre former for højvandssikring kan sikre områdernes værdier: Seden Strandby, Færgevej ved Skibhusene, Lumby, Stige og motorbådshavnen, samt den lille havn på Kanalvej.

 

For særligt interesserede kan man på denne side følge med i status på arbejdet med højvandssikringen af disse områder.

 

Seden Strandby: Odense Kommune er i dialog med beboerne i området og særligt områdets digegruppe. Digernes fysiske forløb er under udarbejdelse i samarbejde med projektrådgiver.

FærgevejOdense Kommune er i dialog med beboerne i område. Digets fysiske forløb er under udarbejdelse i samarbejde med projektrådgiver.
Stige: Projektet afventer undersøgelse af ny placering af sluseløsning ved Stige Ø.
Motorbådshavnen ved Stige: Projektet afventer undersøgelse af ny placering af sluseløsning ved Stige Ø. Beredskabet har indkøbt udstyr til akut sikring af området.
Lumby inddæmmede strand: Projektet afventer yderligere undersøgelse.

 

Stormene Bodil og Urd - og stormfloden i januar 2016 - var hård kost for mange grundejere, ikke mindst på Fyn.
Er du i tvivl om, hvad du kan gøre, når næste storm varsles, eller hvordan du skal forholde dig, når skaden er sket, anbefaler vi, at du ser Stormrådets videoer: 

 

- "Er du ramt af stormflod"? 

 

- "Er du dækket af stormflodsordningen?"


By- og Kulturforvaltningen